BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

 • uczniowie kończący VIII klasę szkoły podstawowej będą przyjmowani do 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum lub 3-letniej branżowej szkoły I stopnia,

 • absolwenci ostatniej klasy gimnazjum będą przyjmowani do 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum lub  3-letniej branżowej szkoły I stopnia.


Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym

Postępowanie rekrutacyjne będzie obejmowało m.in. następujące kryteria:

 • wyniki egzaminu ósmoklasisty albo egzaminu gimnazjalnego,

 • oceny (na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej albo gimnazjum) z języka polskiego i z trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły przeprowadzającego rekrutację,

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej albo gimnazjum z wyróżnieniem,

 • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej albo gimnazjum.

Przyszłym uczniom branżowej szkoły proponujemy klasę wielozawodową.

W klasie tej kształcenie ogólne odbywa się w szkole, natomiast kształcenie zawodowe odbywa się u pracodawców oraz w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. Nad pozyskiwaniem pracodawców, u których realizowana jest praktyczna część kształcenia zawodowego czuwa Ochotniczy Hufiec Pracy z Pyskowic.

Kształcimy uczniów w następujących zawodach:

L.p Symbol Nazwa zawodu Nazwa zdawanej kwalifikacji
1 514101 Fryzjer AU.21 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
2 522301 Sprzedawca AU.20 Prowadzenie sprzedaży
3 723103 Mechanik pojazdów samochodowych MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów
i zespołów pojazdów samochodowych
4 723310  Mechanik-monter maszyn i urządzeń   MG.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
5 722204 Ślusarz  MG.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn,
urządzeń i narzędzi 
6 711204  Murarz-tynkarz  BD.14 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 
7 512001   Kucharz TG.07 Sporządzanie potraw i napojów 
8 752205  Stolarz   AU.15 Wytwarzanie wyrobów stolarskich
9 741103  Elektryk   EE.05 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji,
maszyn i urządzeń elektrycznych
10 742117   Elektronik EE.03 Montaż oraz instalowanie układów
i urządzeń elektronicznych 
11 713201   Lakiernik MG.27 Wykonywanie prac lakierniczych 
12 712905   Monter zabudowy i robót
wykończeniowych w budownictwie
 BD.04. Wykonywanie robót montażowych,
okładzinowych i wykończeniowych
13 721306 Blacharz samochodowy  K1. M.24. Naprawa uszkodzonych nadwozi
pojazdów samochodowych 
14 751201   Cukiernik  T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych
15 712618  Monter sieci i instalacji sanitarnych BD.05 Wykonywanie robót związanych z budową,
montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych 
16 751204 Piekarz  TG.03. Produkcja wyrobów piekarskich 
17  751107 Wędliniarz   T.5. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

Wykaz pracodawców, u których realizowana jest praktyczna nauka zawodu:

pdfPlik.pdf164.11 KB

Więcej informacji o zawodach:

 1. pdfFryzjer.pdf4.21 MB
 2. pdfSprzedawca.pdf4.93 MB
 3. pdfMechanik pojazdów samochodowych.pdf871.38 KB
 4. pdfMechanik monter maszyn i urządzeń.pdf4.41 MB
 5. pdfŚlusarz.pdf1.13 MB
 6. pdfMurarz-tynkarz.pdf4.19 MB
 7. pdfKucharz.pdf626.03 KB
 8. pdfStolarz.pdf5.83 MB
 9. pdfElektryk.pdf1.04 MB
 10. pdfElektronik.pdf1.03 MB
 11. pdfLakiernik.pdf4.2 MB
 12. pdfMonter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.pdf886.75 KB
 13. pdfBlacharz samochodowy.pdf4.1 MB
 14. pdfCukiernik.pdf632.92 KB
 15. pdfMonter sieci i instalacji sanitarnych.pdf845.11 KB
 16. pdfPiekarz.pdf673.15 KB
 17. pdfWędliniarz.pdf3.74 MB