Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej

„KORONA, czyli KOmpetencje, ROzwój, NAuka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego”.

 

Logo Projekty Unijne EFS


Projekt realizowany w ramach Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Okres realizacji projektu: 02.10.2017 – 28.06.2019 r.
Wartość projektu: 837 525,00 zł (w tym wartość dofinansowania z UE: 711 896,25 zł)

Realizatorzy projektu:

Starostwo Powiatowe w Gliwicach,

Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach

Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie,

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie,

Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie,

Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach

Celem projektu jest:

  • poprawa efektów kształcenia ogólnego w szkołach prowadzonych przez Powiat Gliwicki poprzez rozwijania kompetencji kluczowych uczniów w formie dodatkowych zajęć,
  • doposażenie pracowni biologicznej i chemicznej w ZSMK w Pyskowicach,
  • doposażenie ZSMK w Pyskowicach w sprzęt technologii informacyjno – komunikacyjnej.

Uczniowie korzystający z zajęć wyrównawczych mają do wyboru zajęcia z geografii, matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego, biologii oraz chemii. Zajęcia te są skierowane głównie do osób, które mają pewne zaległości w nauce lub chcą uzupełnić już zdobytą wiedzę.

Projekt oferuje również zajęcia, dla osób szczególnie uzdolnionych, w których uczniowie mogą poszerzyć swoją wiedzę, bądź rozwinąć swoje zainteresowania, związane z biologią, geografią oraz matematyką.

Natomiast uczniowie, którzy nie są pewni, bądź jeszcze nie zdecydowali o swojej przyszłości mogą skorzystać z doradztwa edukacyjno- zawodowego.

Zajęcia organizowane w ramach projektu są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę nauczycielską naszej szkoły, m. in. przez: Pana Dariusza Bryłę, Panią Magdalenę Chrząstek, Panią Małgorzatę Klyszcz, Panią Lidię Kopel, Panią Sylwię Lenek, Pana Jerzego Piprowskiego, Panią Agnieszkę Rupacz, Panią Bożenę Sowę oraz Panią Iwonę Zając.

Nauczyciele prowadzący zajęcia wykorzystują nowoczesne metody nauczania, starając się w ciekawy i interesujący sposób przekazać uczniom wiedzę. Natomiast uczniowie, mogą się przekonać, że nauka wbrew pozorom nie jest wcale taka trudna ani nudna, jaki im się wydawało.