SPIS PROGRAMÓW/PROJEKTÓW

  1. „KORONA, czyli KOmpetencje, ROzwój, NAuka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego”.
  2. Kształcimy z pasją - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów i uczennic Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach
  3. Zielona Planeta
  4. Realizacja innowacji pedagogicznej w postaci klas mundurowych
  5. Program poszerzający wiedzę z zakresu kosmetologii i medycyny
  6. Realizacja programu „Młodzieżowa Akademia Filmowa”
  7. Program „Edukacja prawna”
  8. Projekt Edukacja Patriotyczna