15 czerwca 2020 roku - rozpoczyna się termin składania wniosków  wraz z odpowiednią dokumentacją o przyjęcie do klas pierwszych.

Logowanie do strony rekrutacji:  https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/

W roku szkolnym 2020/2021 przyszłym uczniom technikum proponujemy naukę w klasie patronackiej.

 

Klasa

Przedmioty punktowane

ze świadectwa ukończenia

szkoły podstawowej lub gimnazjum

Przedmioty realizowane
wg podstawy rozszerzonej

1 t

TECHNIK LOGISTYK

j. polski

matematyka

j. angielski

geografia

geografia

j. angielski lub j. niemiecki

1 t

TECHNIK SPEDYTOR

j. polski

matematyka

j. angielski

geografia

geografia

  j. angielski lub j. niemiecki

 

Uczniowie będą przyjmowani do wybranej klasy w kolejności zgodnej z sumą punktów  do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

Regulamin rekrutacji do pobrania tutaj:

INFORMACJE O ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przyjmowania i wydawania towarów z magazynu;

2) przechowywania towarów;

3) prowadzenia dokumentacji magazynowej;

4) planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych;

5) planowania, organizowania i dokumentowania procesów spedycyjnych.

Logistyk jest osobą, która zajmuje się zarządzaniem logistycznym, co oznacza przepływ materiałów i surowców z zakładów produkcyjnych do magazynów, a z magazynów do kolejnych zakładów. To osoba zajmująca się sprawnym przepływem materiałów i surowców między poszczególnymi firmami. Potrafi ona szczegółowo zaplanować każde posunięcie firmy tak, by w jej magazynach nie zalegał towar, a był on jak najszybciej upłynniany i zamieniany na wartości wymierne czyli pieniądze.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik spedytor jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych;

2) prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi;

3) wykonywania prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowo - spedycyjnego.

Spedytor to wykwalifikowany specjalista, który zajmuje się organizacją transportu towarów i usług z miejsca na miejsce tak, by przechodził on sprawnie, szybko i jak najtaniej dla osoby zlecającej transport. Spedytor załatwia wszelkie wypełnianie druków celnych, gdy chodzi o import i eksport towarów, dogaduje się z firmami transportowymi, zleca załadunek i rozładunek towaru, negocjuje ceny i warunki dowozu towaru lub usługi na miejsce. Zajęcia edukacyjne w ramach tego zawodu to m.in.: podstawy transportu i spedycji, podstawy prawa transportowego, przewóz ładunków, organizacja transportu i spedycji, język obcy w działalności spedycyjnej, obsługa działalności spedycyjnej.

ludzie przy komputerach

Gdzie znajdziesz pracę jako logistyk lub spedytor?

 1. Przedsiębiorstwa produkcyjne,
 2. firmy budowlane,
 3. firmy handlowe,
 4. firmy usługowe,
 5. firmy spedycyjne i transportowe,
 6. hipermarkety,
 7. hurtowanie,
 8. centra logistyczne,
 9. giełdy towarowe,
 10. firmy telekomunikacyjne,
 11. wojsko,
 12. straż,
 13. policja,
 14. administracja samorządowa,
 15. porty lotnicze,
 16. kolej.