Biblioteka szkolna zaprasza Rodziców do korzystania ze zbiorów, w szczególności z podanych niżej tytułów pomocnych w wychowaniu:

WYCHOWANIE OGÓLNIE

 • Wychowanie bez porażek : rozwiązywanie konfliktów między rodzicami a dziećmi - Thomas Gordon
 • Wychowanie skuteczne : 10 przykazań dla rodziców - John S. Leite, J. Kip Parrish
 • Szkoła neuronów : o nastolatkach, kompromisach i wychowaniu - Marek Kaczmarzyk
 • Granice w życiu nastolatków : kiedy mówić tak, jak mówić nie / John Townsend
 • Drogi dorastania: psychologia rozwojowa okresu dorastania dla rodziców i wychowawców – I. Obuchowska

ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE, PROBLEMY I ZAGROŻENIA OKRESU DOJRZEWANIA

 • Anorexia czy bulimia? : podręcznik dla rodziców / Dorota Zofia Michałek
 • Co potrafi twój mózg – A. Bragdon, D. Gamon (omówione zagadnienia to m.in.: alkoholizm i inne uzależnienia; autyzm; dysleksja; leworęczność; sezonowe zaburzenia afektywne; ADHD)
 • Dzieci i młodzież w kłopocie : poradnik nie tylko dla psychologów - Julian Elliott, Maurice Place (omówione zagadnienia to m.in.: depresja, dysleksja, uzależnienia, ADHD, odmowa chodzenia do szkoły)
 • Porozmawiajmy o dojrzewaniu : kompleks homara - Françoise Dolto, Catherine Dolto-Tolitch
 • Profilaktyka uzależnień a wartości : przewodnik dla rodziców i wychowawców - Krzysztof Zajączkowski
 • Sekty : co każdy powinien wiedzieć - Piotr Tomasz Nowakowski
 • Uzależnienia komputerowe : diagnoza, rozpowszechnienie, terapia – Andrzej Augustynek
 • Zmyślne ruchy, które doskonalą umysł [podstawy kinezjologii edukacyjnej] - Carla Hannaford

Zbiory są dostępne w godzinach pracy biblioteki szkolnej oraz dodatkowo w czwartki od 14.00 do 15.00.