Drogi Uczniu, Rodzicu, Nauczycielu!

W szkole prowadzimy profesjonalne doradztwo zawodowe.

Wychowawcy oraz pedagog szkolny pod kierunkiem doradcy zawodowego,:

  • diagnozują zapotrzebowanie uczniów na działania związane z realizacją doradztwa zawodowego,

  • pomagają wybrać dalsza ścieżkę kształcenia prowadząc zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego,

  • pomagają poruszać się na rynku pracy,

  • prowadzą działalność informacyjną w zakresie możliwości kształcenia po ukończeniu naszej szkoły oraz możliwości jakie daje rynek pracy,

  • doradca zawodowy prowadzi indywidualne konsultacje i porady z zakresu doradztwa zawodowego,

  • doradca zawodowy prowadzi zajęcia grupowe związane tematycznie z obszarami:

poznawanie własnych zasobów,

świat zawodów i rynek pracy,

rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie.

  

Dokumenty do pobrania 

pdfWewnatrzszkolny System Doradztwa Zawodowego - Liceum Ogólnokształcące548.77 KB

pdfWewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego - Szkoła Branżowa549.64 KB