W ramach projektu "Szkoła Patriotów" nawiązaliśmy również współpracę z Parafią pw. św. Mikołaja w Pyskowicach. W niej to bowiem proboszczem był zasłużony dla naszego regionu ks. J. Chrząszcz, znany nam już autor "Historii miast Pyskowice i Toszek". Uczniowie 3 klasy liceum mogli przejrzeć księgi chrztów, ślubów oraz zgonów z XIX i XX wieku. Cześć wpisów dokonana została właśnie ręką J. Chrząszcza. Dzięki kwerendzie archiwalnej dowiedzieliśmy się m.in. jakie imiona najczęściej nadawano na chrzcie w Pyskowicach 100-150 lat temu oraz w jakim wieku pyskowiczanie zawierali związki małżeńskie. Wizytę w parafii dopisujemy do listy ciekawych przygód z historią lokalną. 

6 młodych osób w pomieszczeniu przegląda grube księgo ręcznie pisane.

Polskie symbole narodowe

Cieszymy się, że mogliśmy znów uczestniczyć w wykładzie na temat polskich symboli narodowych. Klasa 1bt brała udział w prelekcji w Centrum Wystawienniczym MOKiS w Pyskowicach. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawostek o polskim godle oraz barwach narodowych. Dla naszego Oddziału Przygotowania Wojskowego temat ten jest szczególnie ważny, a zdobyta wiedza bezcenna. Uczniowie uważnie słuchali prelegentki, a po wykładzie doskonale poradzili sobie z zadanymi pytaniami. Dziękujemy pracownikom Centrum Wystawienniczego za kolejne nagrody oraz możliwość wzięcia udziału w tym wydarzeniu. 

Grupa kilkunastu młodych osób w mundurach siedzi na krzesłach w pomieszczeniu. Dorosła kobieta stoi do nich przodem. Na ścianie widoczne godło Polski.

Od Bogurodzicy do Mazurka Dąbrowskiego

W związku z udziałem w projekcie "Szkoła Patriotów", nasi uczniowie chętnie uczestniczą w różnego rodzaju przedsięwzięciach związanych z dziejami naszego narodu i państwa. Ostatnio mieliśmy okazję wysłuchać wykładu "Od Bogurodzicy do Mazurka Dąbrowskiego" w Centrum Wystawienniczym MOKiS w Pyskowicach. Prelegentka, czyli pani doktor Małgorzata Kaganiec, przedstawiła historię hymnu w Polsce, a także jego znaczenie w dziejach narodu polskiego. Dziękujemy za ciekawe i głębokie  zapoznanie nas z tak ważnym symbolem narodowym. Mamy nadzieję, że już niebawem będziemy mogli wysłuchać następnej prelekcji, dotyczącej tym razem flagi i godła.
Warto dodać, że po wykładzie jedna z uczennic klasy 2at, Oliwia Berda, znakomicie poradziła sobie z pytaniami na temat odsłuchanych treści i zdobyła wspaniałe nagrody, w tym książkę J. Chrząszcza "Historia miast Pyskowice i Toszek". Serdecznie dziękujemy Pracownikom Centrum Wystawienniczego za ciepłe przyjęcie oraz oprowadzenie po wystawach. 

Grupa młodych osób siedzi w pomieszczeniu, patrzą na ekran. Trzy osoby dorosłe stoją obok ekranu przodem do widowni.

Wakacyjne działania w projekcie

Nasi uczniowie nie próżnowali w czasie wakacji. Nie zapomnieliśmy o ważnym projekcie, w którym bierzemy udział, mianowicie o "Szkole Patriotów".
W lipcu uczennica klasy 2 liceum stworzyła streszczenie wspomnień powstańca śląskiego, który po II wojnie światowej zamieszkał w Pyskowicach.
W sierpniu z kolei uczennice klas 2 oraz 3 liceum wybrały się z nauczycielami historii na grób ks. Edwarda Winnickiego. Jego miejsce spoczynku zostało przez nas uprzątnięte. Nie zapomnieliśmy również zapalić światełek pamięci, oddając cześć temu lokalnemu patriocie. Wszystkim uczniom dziękujemy za zaangażowanie. 

pięć młodych kobiet przy wejściu na cmentarz; trzymają znicze

Narodowy Dzień Powstań Śląskich

W tym roku po raz drugi jest obchodzony Narodowy Dzień Powstań Śląskich, który przypada 20 czerwca. W naszej szkole już kilka tygodni wczesniej gościła wystawa "Powstania śląskie 1919–1921" przygotowana przez katowicki IPN. Dzięki niej wszyscy uczniowie odbyli ciekawe i urozmaicone lekcje historii w szkolnej auli.

kilka osób w pomieszczeniu ogląda banery wystawowe o treści historycznej

Kolejne klasy zwiedzają wystawę

W ramach promowania postaci J. Chrząszcza, uczniowie naszej szkoły zaznajamiali się w minionym tygodniu z wystawą książek tego księdza, historyka i twórcy zarazem. Mogliśmy przez kilka dni podziwiać zbiory prywatne pana Macieja Mazura, realizując jednocześnie projekt "Szkoła Patriotów". 

kilka młodych osób pochyla się nad stołem oglądając leżące tam rzeczy

Wystawa i prelekcje na temat Johannesa Chrząszcza

Mieliśmy zaszczyt gościć w murach naszej szkoły pana Macieja Mazura - kolekcjonera niezwykle cennych przedmiotów związanych z historią Pyskowic i okolicznych miejscowości. Uczniowie liceum oraz technikum wysłuchali prelekcji na temat życia i działalności ks. Johannesa Chrząszcza. Zbiory prywatne pana Mazura znalazły się na zaprezentowanej wystawie, a wśród nich podziwiać można było przede wszystkim liczne dzieła Johannesa Chrząszcza, zarówno te dotyczące historii miejscowości, jak i związane z nabożeństwami. Należy dodać, że pan Maciej Mazur to nie tylko kolekcjoner, ale i (jak to dziś podsumowaliśmy po wykładach) doskonały detektyw, odkrywający tajemnice związane z lokalnymi dziejami. Uczniowie mogli m.in. zapoznać się z dokumentami sprzed 150 lat, w tym również z oryginałem podpisanym przez jednego z założycieli naszej szkoły, ks. Włodarskiego. Dodatkowo, wspólnie podziwialiśmy najstarsze pocztówki prezentujące różne miejsca w Pyskowicach (m.in. naszą szkołę). Jeszcze raz dziękujemy za udostępnienie zbiorów do wystawy oraz  wspaniałą lekcję historii. Cieszymy się, że udział w projekcie "Szkoła Patriotów" zaowocował  tak niezwykłym spotkaniem z dziejami bliskich nam wszystkim miejsc. 

grupa osób w pomieszczeniu, jedna osoba prezentuje wystawione książki

Tworzenie wystawy na temat Johannesa Chrząszcza

Dzięki uprzejmości p. Macieja Mazura w bibliotece szkolnej powstaje wystawa dotycząca postaci niezwykle ważnej i zasłużonej dla Pyskowic. Ks. Johannes Chrząszcz jest znany mieszkańcom głównie jako autor historii miasta, ale na tym nie kończą się jego zasługi. Na pewno warto poznać i zachować jego imponujący dorobek naukowy i piśmienniczy, stąd pomysł wystawy. W  tworzeniu ekspozycji aktywnie uczestniczą uczniowie.

młoda dziewczyna w pomieszczeniu w trakcie pracy nad wystawą

Odwiedziny grobu Johannesa Chrząszcza. Wizyta w Centrum Wystawienniczym MOKiS

 W maju br. uczniowie liceum wybrali się na grób jednej z najpopularniejszych postaci związanych z historią lokalną. Chodzi o wybitnego teologa i historyka, tj. Johannesa Chrząszcza. Największą pasją księdza, pełniącego również funkcję proboszcza w parafii pw. św. Mikołaja w Pyskowicach, były dzieje Górnego Śląska, a owocem jego pracy – słynne dzieło „Historia miast Pyskowice i Toszek”.

Uczniowie mieli okazję posłuchać dziejów tej wsławionej w naszym regionie postaci, a także zapalić znicz na jej grobie.
Udali się również do Centrum Wystawienniczego, gdzie jeszcze bardziej przybliżona została im sylwetka oraz twórczość Johannesa Chrząszcza.
Mamy nadzieję, że nasza wędrówka ku poznaniu zasłużonych dla Pyskowic postaci dopiero się zaczęła i będziemy ją kontynuować, realizując równocześnie projekt „Szkoła Patriotów”.

grupa około 9 osób przy grobie

 

2a

 4a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kwerenda archiwalna w Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Świętej Anny

Jeszcze w kwietniu 2023 roku odbyliśmy kwerendę archiwalną, poszukując informacji na temat zasłużonych dla Pyskowic postaci. Udało nam się znaleźć wspomnienia Władysława K. z 1966 roku. Swój dom odnalazł właśnie w Pyskowicach, gdzie zamieszkał po aktywnym udziale w powstaniach śląskich.
Uczniowie naszej szkoły przygotowują skrót wspomnień, który wysłany zostanie do Instytutu Pamięci Narodowej. Jako że postać ta po zrywach narodowościowych na Górnym Śląsku związana była z partią komunistyczną, postanowiliśmy skupić się na innych pyskowiczanach w celu realizacji projektu „Szkoła Patriotów”.

4 kartki dokumentów