W roku szkolnym 2019/2020 zostały utworzone następujące klasy:

Liceum Ogólnokształcące:

  • KLASA POLITECHNICZNA pod patronatem naukowym Politechniki Śląskiej

Przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski/język niemiecki (do wyboru), chemia.

  • KLASA  WOJSKOWA oparta na współpracy z 13. Śląską Brygadą Wojsk Obrony Terytorialnej w Gliwicach

Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski/język niemiecki (do wyboru), historia/geografia (do wyboru).

  • KLASA MEDYCZNO-KOSMETYCZNA w ramach której realizowana jest współpraca z Medyczną Szkołą Policealną Województwa Śląskiego im. prof. Antoniego Cieszyńskiego w Zabrzu oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Gliwicach

Przedmioty rozszerzone: biologia, język angielski/język niemiecki (do wyboru), j.polski/chemia (do wyboru).

  • KLASA HUMANISTYCZNO-PRAWNA uczniowie tych klas uczestniczą w rozprawach w Sądach Rejonowym i Okręgowym w Gliwicach, Młodzieżowej Akademii Filmowej, sesjach Rady Miejskiej, są bywalcami teatrów i innych instytucji kultury

Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski/język niemiecki (do wyboru), historia.

Technikum:

  • KLASA-TECHNIK LOGISTYK klasa patronacka

Przedmioty rozszerzone: geografia, angielski lub j. niemiecki.

Branżowa Szkoła I Stopnia:

  • KLASY WIELOZAWODOWE