W roku szkolnym 2021/2022 planujemy utworzyć następujące klasy:

Liceum Ogólnokształcące:

   1.Klasa medyczna z elementami kosmetologii i dietetyki – 1a

Rozszerzenia: biologia, chemia, język angielski lub język niemiecki (do wyboru)

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, biologia, chemia

To klasa dla tych, którzy chcą w przyszłości studiować na kierunkach medycznych i okołomedycznych, pielęgniarstwie, ratownictwie medycznym, stomatologii lub kierunkach związanych z ochroną środowiska. W ramach zajęć dodatkowych uczniowie nabędą wiedzę z zakresu dietetyki i kosmetologii, a dzięki patronatowi Politechniki Śląskiej będą uczestniczyć w zajęciach na Politechnice Śląskiej. Dla uczniów prowadzone są również zajęcia w Policealnych Szkołach Medycznych w Gliwicach i Zabrzu.

    2.Klasa informatyczno-matematyczna z e-nauczaniem -1b

Patronat Politechniki Śląskiej

Rozszerzenia: matematyka, informatyka, język angielski lub język niemiecki (do wyboru)

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, informatyka, geografia

Klasa, w której  nauka odbywać się będzie bez podręczników w formie papierowej. Każdy uczeń tej klasy dostanie, w ramach prowadzonych lekcji, laptopa, tablet oraz podręcznik w formie cyfrowej. Na większości zajęć wykorzystywane będą innowacyjne programy nauczania, położony będzie nacisk na rozwój kompetencji matematycznych. Istotnym elementem edukacji będzie praca w małym zespole klasowym co pozwoli na efektywne wykorzystanie mobilnej pracowni komputerowej i stosowanie e-nauczania. W ramach zajęć uczniowie będą wykorzystywać cyfrowe platformy edukacyjne, uczestniczyć w zajęciach otwartych na Politechnice Śląskiej.

       3. Klasa językowa-1c

Rozszerzenia: język angielski, język hiszpański, język polski lub historia

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, historia, język angielski

To klasa dla tych, którzy posiadają predyspozycje do nauki języków obcych, interesują się kulturą i zwyczajami innych narodów, są ciekawi świata i ludzi. Każdy uczeń tej klasy będzie miał możliwość nauki języków z native speakerem. Znajomość języków otworzy   w przyszłości wiele drzwi. Ten kierunek przygotowuje językowo do zaistnienia na zagranicznym rynku pracy, umożliwia podjęcie studiów na kierunkach filologicznych, lingwistycznych oraz na dziennikarstwie, stosunkach międzynarodowych, turystyce, europeistyce.

     4.Klasa humanistyczno-psychologiczna -1d

Rozszerzenia: język polski, historia lub biologia, język angielski lub język niemiecki (do wyboru)

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, historia, język angielski

Współpraca: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

To klasa dla tych, którzy interesują się tematyką społeczną, chcą nauczyć się twórczego i krytycznego myślenia, rozwijać umiejętności skutecznego porozumiewania się, radzenia sobie z emocjami i kierowania stresem. Przygotowuje uczniów do wykonywania zawodów opartych na pracy z ludźmi i świadczeniu pomocy takich jak: psychologiczna, terapeutyczna, trenerska, socjalna, pedagogiczna, wychowawcza. Nauka w klasie przygotowuje absolwentów do podjęcia studiów uniwersyteckich, na atrakcyjnych kierunkach np.: psychologia, pedagogika, nauki polityczne, stosunki międzynarodowe, prawo, socjologia, praca socjalna, biologia, ochrona środowiska.

W ramach zajęć przewidziano zajęcia z komunikacji interpersonalnej i grupowej,  zajęcia z laboratorium psychologicznego, atrakcyjne formy współpracy z różnymi instytucjami: uczestnictwo w rozprawach w Sądzie Rejonowym i Okręgowym w Gliwicach,  spotkania z posłami w biurach poselskich, a także wyjazdy do teatrów  w Krakowie, Warszawie, Katowicach.

Technikum:

 1. Klasa - technik logistyk profil mundurowy 1t
 2. Klasa-technik logistyk – 1t

Patronat DB Schenker

Współpraca: 13 Śląska Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej w Gliwicach, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron"

Rozszerzenie: geografia

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, geografia, język angielski

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • zarządzania logistycznego w służbach mundurowych
 • bezpieczeństwo w logistyce miejskiej
 • logistyka zarządzania kryzysowego
 • logistyka imprez masowych
 • logistyka szpitalna, krwiodawstwa, transplantologii
 • logistyka humanitarna 
 • logistyka bezobsługowa (wykorzystanie dronów). 
 • planowanie, organizowanie i dokumentowanie procesów transportowych
 • prowadzenie dokumentacji magazynowej
 • przechowywanie towarów;
 • wykonywanie prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowo – spedycyjnego.

Logistyk jest osobą, która zajmuje się zarządzaniem logistycznym, co oznacza przepływ materiałów i surowców z zakładów produkcyjnych do magazynów, a z magazynów do kolejnych zakładów. To osoba zajmująca się sprawnym przepływem materiałów i surowców między poszczególnymi firmami. Potrafi ona szczegółowo zaplanować każde posunięcie firmy tak, by w jej magazynach nie zalegał towar, a był on jak najszybciej upłynniany i zamieniany na wartości wymierne czyli pieniądze.

W klasie tej równolegle będą realizowane takie cele jak:  podniesienie kompetencji społecznych i obywatelskich oraz realizowanie edukacji wojskowej, by przygotować uczniów do studiów na wojskowych uczelniach wyższych.

Szkoła branżowa:

 1. Klasa wielozawodowa-1abr
 2. Klasa wielozawodowa integracyjna-1ibr

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, historia

W klasie tej kształcenie ogólne odbywa się w szkole, natomiast kształcenie zawodowe odbywa się u pracodawców oraz w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. Nad pozyskiwaniem pracodawców, u których realizowana jest praktyczna część kształcenia zawodowego czuwa Ochotniczy Hufiec Pracy z Pyskowic.

Kształcimy uczniów w następujących zawodach:

L.p

Symbol

Nazwa zawodu

Nazwa zdawanej kwalifikacji

1

514101

Fryzjer

FRK.01 Wykonywanie usług fryzjerskich

2

522301

Sprzedawca

HAN.01 Prowadzenie sprzedaży

3

723103

Mechanik pojazdów samochodowych

MOT.05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

4

723310 

Mechanik-monter maszyn i urządzeń 

 MEC.03 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

5

722204

Ślusarz 

MEC.08 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

6

711204 

Murarz-tynkarz 

BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

7

512001 

 Kucharz

HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań

8

752205 

Stolarz 

 DRM.04 Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych

9

741103 

Elektryk 

ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

10

742117 

 Elektronik

ELM.02 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

11

713201 

 Lakiernik samochodowy

MOT.03. Diagnozowanie i naprawa powłok lakierniczych

12

712905 

 Monter zabudowy i robót
wykończeniowych w budownictwie

 BUD.11. Wykonywanie robót montażowych,
okładzinowych i wykończeniowych

13

721306

Blacharz samochodowy 

MOT.01.  Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych 

14

751201 

 Cukiernik

SPC.01 Produkcja wyrobów cukierniczych

15

712618

 Monter sieci i instalacji sanitarnych

BUD.09 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

16

751204

Piekarz 

SPC.03 Produkcja wyrobów piekarskich

17

751108

Przetwórca mięsa

SPC.04. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

 

 

LINK DO NASZEGO PROFILU NA FB:

Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej

 

 

 

Z radością informujemy, że Oliwia Stępień zdobyła I miejsce w konkursie literackim ogłoszonym przez Kuratorium Oświaty w Katowicach. Konkurs "Przyjaźń szkolna na całe życie" został przeprowadzony w ramach Kampanii pod hasłem Relacje szkolne źródłem bezpieczeństwa. Nasza uczennica okazała się bezkonkurencyjna, nie przyznano II ani III miejsca, tylko I dla Oliwii i wyróżnienie dla innej uczestniczki. Gorąco gratulujemy i życzymy Oliwii dalszych sukcesów!

Tutaj można przeczytać pdfopowiadanie Oliwii131.68 KB

A tutaj wyniki konkursu.

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach, z którą współpracujemy, przygotowała specjalną bonifikatę na studia dla uczniów / absolwentów szkół partnerskich - "500zł zniżki w opłatach za studia dla Absolwentów szkół partnerskich". Czyli dla nas! Zapraszamy!
bon

3

Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku prowadzi rokrocznie projekt "W poszukiwaniu świadka historii - rok 1945 we wspomnieniach Górnoślązaków". W tym roku odbyła się IV edycja, której tematyka odwoływała się do 75. rocznicy zakończenia II wojny światowej oraz 75. rocznicy Tragedii Górnośląskiej. Laureatem projektu na poziomie szkół średnich został uczeń naszej szkoły Daniel Segeth z kl. 2gc. Jego pracą konkursową był film opowiadający losy wojenne Pani Teresy Gajowskiej pt. "Oczami bajtla" Gratulujemy!!!

choinka tekst

Informujemy, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r.
zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zajęcia zdalne
zostają wydłużone do 03 stycznia 2021 r.