Corocznie, 2 kwietnia, obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.
Ustanowiony został przez przedstawicieli państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2008 roku. Jego głównym przesłaniem jest podnoszenie świadomości społeczeństwa o problemach osób zmagających się z tym zaburzeniem. Celem akcji jest zwiększenie świadomości społecznej na temat autyzmu oraz zwrócenie uwagi na potrzebę większej empatii i tolerancji dla odmiennych możliwości i potrzeb osób ze spektrum autyzmu. Kampania przyczynia się również do kształtowania właściwych postaw prospołecznych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
Stąd 3 kwietnia uczniowie i nauczyciele naszej szkoły, aby wyrazić swą solidarność z osobami z autyzmem, nosili niebieskie serduszka.
4 młode kobiety stoją i pozuja do zdjęcia, 3 z nich trzymają kartki tworzące napis Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Życzymy wszystkim zdrowych, spokojnych Świąt Wielkanocnych i nowej wiosennej nadziei. Do tego bezpiecznej przerwy świątecznej - do zobaczenia 3 kwietnia.

kartka z motywami świątecznymi i tekstem: szczęśliwych świąt życzy zsmk

Zapraszamy Ósmoklasistów na nasz Dzień Otwarty, który odbędzie się 27 marca. Będzie okazja, żeby poznać "Konopnicką" od środka. Nie zabraknie atrakcji - dla każdego coś miłego! Prośba do uczniów ze szkół spoza Pyskowic, którzy chcieliby wziąć udział indywidualnie: w miarę możliwości zapiszcie się  w wydarzeniu na facebooku ( Dzień Otwarty) i poinformujcie przez messenger, o której godzinie chcecie przybyć. Czekamy!

plakat informujący o kierunkach kształcenia przyszłym roku szkolnym

   W piątek pisaliśmy o planach budowy nowej hali sportowej. A dziś kolejna dobra wiadomość: jeszcze w tym roku na terenie szkoły rozpocznie się budowa nowego budynku mieszczącego nowoczesne pracownie do kształcenia zawodowego w technikum. W nowym budynku o powierzchni przeszło 400m2 będą znajdowały się3 ultranowoczesne pracownie komputerowe oraz pomieszczenia do zajęć terapeutycznych czy edukacji wspierającej rozwój kompetencji emocjonalno-społecznych.
Wszyscy słyszymy, że pogarszający się stan zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży jest problemem narastającym, a sprostanie potrzebom w tym zakresie staje się coraz z trudniejsze. Dlatego, by zadbać również o sferę zdrowia psychicznego naszych uczniów, wygospodarowana została dość znaczna przestrzeń wraz z kompleksowym wyposażeniem do udzielania wsparcia psychologiczno – pedagogicznego uczniom. Jedną z ciekawostek architektonicznych budynku będzie jego dach –płaski, ekstensywny dach, obsadzony w większości samowystarczalną roślinnością. Nowy budynek zostanie oddany do użytku na początku 2026 r.

Laboratorium2

Nowa hala sportowa - to było wspólne marzenie całej szkolnej społeczności. Dotychczasowa, zabytkowa sala gimnastyczna w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach wychowała już niejedno pokolenie absolwentów. Jednakże obserwowany od 5 lat wzrost liczby uczniów uczęszczających do szkoły w zestawieniu z możliwościami istniejącej sali pokazał potrzebę stworzenia nowej przestrzeni dla edukacji sportowej w szkole. Rok 2023 przyniósł decyzję o budowie nowej hali sportowej dofinansowanej przez Ministerstwo Turystyki i Sportu. Już wkrótce rozpoczną się prace budowlane, młodzież będzie mogła korzystać z nowego obiektu od stycznia 2025 roku. Koncepcja zakłada budowę hali o konstrukcji stalowej z wielofunkcyjnym boiskiem o powierzchni ok. 800 m2 wraz z trybunami modułowymi wewnętrznymi i  zapleczem sanitarno-szatniowym.

EZ hala sportowa v22

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, święto poświęcone upamiętnieniu żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia Polski. Dzień ten został ustanowiony przez sejm w 2011 roku, aby zachować pamięć o partyzantach, którzy po II wojnie światowej nie złożyli broni i kontynuowali walkę z sowieckim okupantem. W antykomunistycznym podziemiu walczyło od 120-180 tys. Polaków. 1 marca to data symboliczna, nawiązująca do 1 marca 1951 r., kiedy to w więzieniu mokotowskim został wykonany wyrok śmierci na siedmiu członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.
Żołnierką wykletą była też Danuta Siedzikówna „Inka”. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Gdańsku z dnia 3 sierpnia 1946 r. została skazana na dwukrotną karę śmierci. Bolesław Bierut nie skorzystał z prawa łaski. Czekając na wykonanie wyroku, przekazała krewnym gryps: „Jest mi smutno, że muszę umierać. Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba”. Wyrok na niespełna osiemnastoletniej „Ince” wykonano 28 sierpnia 1946 roku.

wyklęci