USTAWA z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia
przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

USTAWA z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia
przed następstwami używania tytoniu 
i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Miejsca zakazane

Nowe przepisy zabraniają palenia wyrobów tytoniowych w środkach transportu publicznego i związanych z nimi obiektach czyli na stacjach, dworcach kolejowych i autobusowych, portach lotniczych a nawet na przystankach autobusowych. Ponadto zakaz obowiązywać będzie na terenie zakładów opieki zdrowotnej, w pomieszczeniach zakładów pracy, w pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku i innych dostępnych do użytku publicznego. Nie będziemy mogli palić również w obiektach sportowych oraz w prywatnych środkach transportu samochodowego. Zakaz wprowadzony został również na terenie szkół, w tym szkół wyższych, niezależnie od wieku uczniów. Dodatkowo zakaz palenia obowiązuje w odległości mniejszej niż 10 metrów od wejścia do obiektów chronionych przez ustawę przed dymem papierosowym. Właściciele lokali gastronomicznych o powierzchni do 100 m kw. będą mogli zdecydować, czy lokale te będą w całości przeznaczone wyłącznie dla osób palących, czy niepalących. W większych lokalach właściciel będzie mógł wydzielić sale dla palaczy. Sejmowe poprawki pozytywnie oceniane są przez koncerny tytoniowe. - Jeżeli restauracja ma powierzchnie mniejszą niż 100 m kw. właściciel będzie mógł przekształcić cały lokal w pomieszczenie przeznaczone tylko dla osób palących. Takich miejsc jednak nie będzie dużo - dodaje Krzysztof Kępiński.

Zaostrzenie kar

Ujednolicone zostały także sankcje za nie przestrzeganie przepisów ustawy. Za złamanie zakazu palacz będzie mógł zostać ukarany mandatem w wysokości 500 zł. Za nie umieszczenie w lokalu lub pojeździe informacji o zakazie palenia grozić ma grzywna w wysokości 2 tys. zł. Ustawa przewiduje też zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych przez Internet, dopuszcza natomiast produkcję i wprowadzanie do obrotu tzw. e-papierosów.

Dziennik Ustaw z 1996 r. Nr 10 poz. 55
Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 81 poz. 529

zakaz palenia