kolaż pies grupa ludzi Mikołaj

 

Najbardziej niezmiennym i ważnym pytaniem życia jest: Co robisz dla innych?”

Martin Luther King Jr

WOLONTARIAT w 2020 r.

W tym "niezwyczajnym" roku nasi wolontariusze nie mogli w pełni angażować się we wszystkie zaplanowane akcje i działali raczej w mniejszych grupach lub indywidualnie tam, gdzie w tym trudnym czasie potrzebna była pomoc. Zerknijmy więc na to, co udało nam się zrealizować:
♥️ W ramach stałej współpracy wspieraliśmy następujące instytucje: świetlica socjoterapeutyczna Motylek przy Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Pyskowicach, schronisko dla zwierząt w Miedarach, Stowarzyszenie Ludzie Miasta, Szkoła Specjalna w Pyskowicach.
♥️ Braliśmy udział w zbiórce na rzecz WOŚP, pomagaliśmy zabezpieczać trasę Gliwickiego Biegu dla WOŚP.
♥️Przeprowadziliśmy zbiórkę zabawek w akcji Daj Misiaka dla Dzieciaka.
♥️ Przeprowadziliśmy zbiórkę żywności z okazji Międzynarodowego Dnia Żywności.
♥️ Przeprowadziliśmy zbiórki na rzecz Schroniska dla zwierząt w Miedarach.
♥️Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Ludzie Miasta szkoliliśmy się w zakresie animacji i pierwszej pomocy
♥️ Udzielaliśmy się w działaniach koordynowanych przez Panią Magdalenę Kwaśniewską z ramienia Ochotniczego Hufca Pracy w Pyskowicach: Poczta Walentynkowa w Dziennym Domu Senior+ w Pyskowicach, akcje czytania dla dzieci z Przedszkola nr 5 w Pyskowicach, wizyty w schronisku dnia Zwierząt w Miedarach
♥️ Na szczególne słowo wyróżnienia zasługują uczniowie, którzy angażowali się w wolontariat indywidualnie:
♥️ Agnieszka Przybyła ♥️ uczennica klasy 3B i ♥️ Natalia Maśnica♥️ absolwentka klasy 3A, zaangażowały się w akcję szycia maseczek, które były bezpłatnie rozdawane w środowisku lokalnym
♥️ Ramona Kopytko♥️ uczennica klasy 3B, wykonywała obowiązki wolontariusza w Fundacji ING dzieciom.
Jak wiemy grudzień obfituje w możliwości dzielenia się dobrem, podsumujmy więc nasze świąteczne działania: #RazemNaŚwięta
Grupa wolontariuszy ZSMK dzielnie wspomagała Szlachetną Paczkę.
Mikołaj i jego pomocnicy z ZSMK odwiedzili dzieci ze Szkoły Specjalnej w Pyskowicach.
Nasi wolontariusze przygotowali również prezent dla najmłodszych uczniów ze Szkoły Specjalnej w Pyskowicach - 3 CUDowne audiobooki ze świątecznymi bajkami.
Uczniowie ZSMK nie zapomnieli też o seniorach i przygotowali dla nich świąteczne kartki z życzeniami, które zostały przekazane seniorom przez Stowarzyszenie Ludzie Miasta.
Teraz grupa wolontariuszy niecierpliwie czeka na kolejną edycję WOŚP.

♥️Kochani wolontariusze z Konopnickiej - ogromnie dziękujemy Wam za to, że zawsze jesteście chętni do pomocy, za okazane serce i dzielenie się dobrem

WCZEŚNIEJSZE DZIAŁANIA

Wolontariat jest stałą częścią życia szkolnego w Konopnickiej. Nasi uczniowie angażują się w szereg zadań, w których mogą bezinteresownie pomóc innym i jednocześnie poznać nowych ludzi i zdobyć nowe doświadczenia. Poniżej prezentujemy dokonania naszych wolontariuszy w bieżącym roku szkolnym:

 • Stały wolontariat w świetlicy socjoterapeutycznej przy Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Pyskowicach
 • Pomoc przy organizacji imprez miejskich oraz kulturalnych i społecznych w Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu w Pyskowicach w ramach „Coolturalnego wolontariatu”
 • Udział w zbiórkach żywności z Polskim Czerwonym Krzyżem
 • Udział w akcji „Nakręcony na pomaganie” organizowanej przez Stowarzyszenie Ludzie Miasta
 • Udział w akcji „Wyzwanie-Sprzątanie” – sprzątanie ul. Świerkowej w Dzierżnie
 • Wolontariat podczas I Pyskowickiego Biegu Mamuta – zabezpieczanie trasy i obsługa startujących
 • Zajęcia dla grupy dzieci z Przedszkola nr 2 - pokaz musztry i tor przeszkód
 • Dzień Dziecka w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach
 • Wolontariat podczas 2nd Wizz Air Katowice Half Marathon we współpracy ze Stowarzyszeniem Cała Naprzód – zabezpieczanie trasy półmaratonu
 • Udział w ogólnopolskiej akcji pod hasłem „Jak nie czytam, jak czytam!”
 • Udział w V Biegu Rodzin organizowanym przez Stowarzyszenie Ludzie Miasta – organizacja stacji na terenie szkoły
 • Współpraca ze Stowarzyszeniem Cała Naprzód – pomoc w zbiórce i udział w finale „Skupu Kultury” w Gliwicach

 

wosp maly

Poniżej więcej informacji o Szkolnym Kole Wolontariatu

 

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU
W ZESPOLE SZKÓŁ IM. M.KONOPNICKIEJ W PYSKOWICACH

W naszej szkole działa Szkolne Koło Wolontariatu, którego celem jest:

 • Zwiększenie wrażliwości młodzieży na potrzeby innych;

 • Tworzenie więzi między uczniami/nauczycielami a środowiskiem lokalnym;

 • Kształtowanie postaw prospołecznych i obywatelskich;

 • Rozwijanie empatii i rozumienia;

 • Kreowanie roli szkoły, jako centrum lokalnej aktywności;

 • Poszerzanie wiedzy uczniów w dowolnie wybranej dziedzinie;

 • Inspirowanie młodzieży do aktywnego spędzania czasu wolnego;

 • Kreowanie twórczej atmosfery w szkole, sprzyjającej samorealizacji i poszerzaniu własnych zainteresowań;

 • Nabycie doświadczeń i umiejętności społecznych;

 • Kształtowanie umiejętności działania zespołowego;

 • Współdziałanie uczniów i wzajemne wspieranie się;

 • Kultywowanie i wzbogacanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu wychowawczo - profilaktycznego placówki;

 • Organizowanie w szkole pomocy uczniom napotykającym trudności w nauce, w życiu rówieśniczym i rodzinnym

Młodzież Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej, zorganizowana w Szkolnym Kole Wolontariatu wielokrotnie uzyskała nominację Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży do realizacji autorskich projektów w ramach programu „Make a Connection-Przyłącz się” realizowanego przez International Youth Foundation (IYF) i firmę Nokia pod patronatem Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w Warszawie.

Członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu „Jesteśmy dla innych” realizowali z powodzeniem założenia programu, pozyskując również środki finansowe na jego realizację. Pierwszy projekt „Dzieci mostem do nieba” realizowany był w 2001r. Następne inicjatywy również zyskały uznanie komisji kwalifikującej projekty do realizacji, w tym m.in. „Dzieciństwo bez goryczy, pełne słodyczy”, „Bliżej naszego miasta, bliżej siebie”, „Nasze okno na świat”, „Magia kalendarza”, „Inspiracje w sześciu ścianach”.

Mimo, iż zakończyła się możliwość aplikowania do programu działalność wolontariatu
w szkole nadal jest kontynuowana. Praca wolontariuszu służy rozwojowi młodzieży, w tym ich odpowiedzialności, kreatywności, aby aktywnie kształtowali własne życie i środowisko lokalne. Uczniowie skierowali swoją działalność na pomaganie innym, najbardziej potrzebującym pomocy. Jako wolontariusze biorą udział w zajęciach świetlicy socjoterapeutycznej „Motylek” działającej przy parafii rzymskokatolickiej pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Pyskowicach. Redukują trudności dzieci związane z uczeniem się, organizują im czas wolny, prowadzą zajęcia artystyczne, wspomagają wychowawców świetlicy w działaniach profilaktycznych, a także współorganizują atrakcyjne wycieczki.

Wolontariusze ponadto uczestniczą w różnorodnych akcjach charytatywnych organizowanych na rzecz dzieci w środowisku lokalnym: w przedszkolach, szkole specjalnej, ośrodku pomocy społecznej oraz podczas festynów i innych imprez okolicznościowych. Od niedawna angażują się również w wolontariat w schroniskach dla zwierząt lub w pomoc w organizacji lokalnych imprez sportowych.

Jeśli wartości związane z bezinteresownym pomaganiem potrzebującym są Ci bliskie, przyłącz się do naszej grupy wolontariuszy a gwarantujemy, że czas wolny, który poświęcisz, by nieść pomoc innym, przyniesie radość nie tylko dzieciom, lecz przede wszystkim Tobie.