W roku 2022 wybrano nowe Prezydium Samorządu w składzie:

przewodnicząca: Kornelia Kowal
zastępca przewodniczącej: Bartosz Biegański
sekretarz/skarbnik: Mateusz Zygmunt

Członkowie Zarządu:

Mateusz Śliwiński
Amelia Gdyk
Julia Musioł

W Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej działa Samorząd Szkolny, który współtworzą wszyscy uczniowie szkoły.

Do głównych zadań samorządu należy:

• współdziałanie z władzami szkolnymi, w celu zapewnienia uczniom należytych warunków do nauki,
• współorganizowanie imprez szkolnych, sportowych, turystycznych,
• przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów,
• organizowanie pomocy koleżeńskiej,
• rozstrzyganie sporów pomiędzy uczniami,
• zapobieganie konfliktom między uczniami i nauczycielami,
• dbanie o dobre imię i honor szkoły.

Głównym organem samorządu jest Prezydium Samorządu, w skład którego wchodzi:

• przewodniczący samorządu,
• zastępca przewodniczącego samorządu,
• skarbnik samorządu.