LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w ZSMK

  • uczniowie kończący VIII klasę szkoły podstawowej będą przyjmowani do 4-letniego liceum ogólnokształcącego

  • absolwenci ostatniej klasy gimnazjum będą przyjmowani do 3-letniego liceum ogólnokształcącego


Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym

Postępowanie rekrutacyjne będzie obejmowało m.in. następujące kryteria:

  • wyniki egzaminu ósmoklasisty albo egzaminu gimnazjalnego,

  • oceny (na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej albo gimnazjum) z języka polskiego, matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły przeprowadzającego rekrutację,

  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej albo gimnazjum z wyróżnieniem,

  • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej albo gimnazjum.

 

Uczniowie będą przyjmowani do wybranej klasy w kolejności zgodnej z sumą punktów  do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

Termin składania wniosków  wraz z odpowiednią dokumentacją o przyjęcie do klas pierwszych począwszy

od 13 maja 2019 roku. 

Poradnik dla kandydatów można pobrać wchodząc na stronę: https://2roczniki.pl

pdfREGULAMIN_LO_rekrutacji_absolwentów_gimnazjow.pdf1017.8 KB     pdfREGULAMIN_LO_rekrutacji_absolwentów_ósmoklasistów.pdf955.6 KB

 

Klasa

Przedmioty punktowane

ze świadectwa ukończenia

szkoły podstawowej lub gimnazjum

Przedmioty realizowane

wg podstawy rozszerzonej

1 pp i 1 gp

Klasa politechniczna

j. polski

matematyka

fizyka

chemia

matematyka

j. angielski lub j. niemiecki

fizyka lub chemia  (do wyboru)

1 pw i 1 gw

Klasa  wojskowa

j. polski

matematyka

historia

geografia

j. polski

j. angielski lub j. niemiecki

historia lub geografia (do wyboru)

1 pm i 1 gm

Klasa medyczno - kosmetyczna

j. polski

matematyka

biologia

chemia

biologia

j. angielski lub j. niemiecki

j.polski lub chemia  (do wyboru)

1 ph i 1 gh

Klasa humanistyczno - prawna

j. polski

matematyka

historia

wos

j. polski

j. angielski lub j. niemiecki

historia

 

Komisja rekrutacyjna prowadzi odrębnie postępowanie rekrutacyjne dla absolwentów gimnazjum i odrębnie dla absolwentów szkoły podstawowej. Postępowania mają takie same ustawowe kryteria rekrutacyjne, ale inny sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty z uwagi na odrębny zakres tych egzaminów.

KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Maksymalna liczba punktów1

KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY GIMNAZJALNEJ

Maksymalna liczba punktów1

Punkty za świadectwo

100 pkt

Punkty za świadectwo

100 pkt

ocena z języka polskiego (za ocenę celującą)

18 pkt

ocena z języka polskiego (za ocenę celującą)

18 pkt

ocena z matematyki (za ocenę celującą)

18 pkt

ocena z matematyki (za ocenę celującą)

18 pkt

ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą)

18 pkt

ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą)

18 pkt

ocena z II przedmiotu (za ocenę celującą)

18 pkt

ocena z II przedmiotu (za ocenę celującą)

18 pkt

szczególne osiągnięcia

18 pkt

szczególne osiągnięcia

18 pkt

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7 pkt

świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

7 pkt

aktywność społeczna

3 pkt

aktywność społeczna

3 pkt

punkty za egzamin ósmoklasisty

100 pkt

punkty za egzamin gimnazjalny

100 pkt

 wynik z języka polskiego

100% x 0,35 = 35 pkt

 wynik z języka polskiego

100% x 0,2 = 20 pkt

wynik z matematyki

100% x 0,35 = 35 pkt

wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie

100% x 0,2 = 20 pkt

wynik z języka obcego nowożytnego

100% x 0,30 = 30 pkt

wynik z matematyki

100% x 0,2 = 20 pkt

   

wynik z przedmiotów przyrodniczych

100% x 0,2 = 20 pkt

   

wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

100% x 0,2 = 20 pkt

 

1)za oceny wyrażone w stopniu: 1) celującym – przyznaje się po 18 punktów; 2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów; 3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów; 4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów; 5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

Przyszłym licealistom proponujemy:

KLASĘ POLITECHNICZNĄ POD PATRONATEM NAUKOWYM POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

Rozszerzenia:

- matematyka,

- język angielski/język niemiecki (do wyboru),

- chemia/fizyka (do wyboru),

 politechnika zsmk

 

KLASĘ WOJSKOWĄ OPARTĄ NA WSPÓŁPRACY Z 13. ŚLĄSKĄ BRYGADĄ WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ W GLIWICACH

Rozszerzenia:

- język polski,

- język angielski/ język niemiecki (do wyboru),

- historia/geografia (do wyboru).

 wojsko zsmk

 

KLASĘ HUMANISTYCZNO-PRAWNĄ

uczniowie tych klas uczestniczą w rozprawach w Sądach Rejonowym i Okręgowym w Gliwicach, Młodzieżowej Akademii Filmowej, sesjach Rady Miejskiej, są bywalcami teatrów i innych instytucji kultury.

Rozszerzenia:

- język polski,

- język angielski/język niemiecki (do wyboru),

- historia.

 klasa prawna

 

KLASĘ KOSMETYCZNO-MEDYCZNĄ

w ramach której realizowana jest współpraca z Medyczną Szkołą Policealną Województwa Śląskiego im. Prof. Antoniego Cieszyńskiego w Zabrzu oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Gliwicach

Rozszerzenia:

- język polski,

- język angielski/język niemiecki (do wyboru),

- biologia/chemia (do wyboru).

kosmetyka zsmk