LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w ZSMK

  • uczniowie kończący VIII klasę szkoły podstawowej będą przyjmowani do 4-letniego liceum ogólnokształcącego

  • absolwenci ostatniej klasy gimnazjum będą przyjmowani do 3-letniego liceum ogólnokształcącego


Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym

Postępowanie rekrutacyjne będzie obejmowało m.in. następujące kryteria:

  • wyniki egzaminu ósmoklasisty albo egzaminu gimnazjalnego,

  • oceny (na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej albo gimnazjum) z języka polskiego,matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły przeprowadzającego rekrutację,

  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej albo gimnazjum z wyróżnieniem,

  • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej albo gimnazjum.

 

 

Klasa

Przedmioty punktowane

ze świadectwa ukończenia

szkoły podstawowej lub gimnazjum

Przedmioty realizowane

wg podstawy rozszerzonej

1 pp i 1 pg

Klasa politechniczna

j. polski

matematyka

fizyka

chemia

matematyka

j. angielski

fizyka lub chemia  (do wyboru)

1 wp i 1 wg

Klasa  wojskowa

j. polski

matematyka

historia

geografia

j. polski

j. angielski

historia lub geografia (do wyboru)

1 mp i 1 mg

Klasa medyczno - kosmetyczna

j. polski

matematyka

biologia

chemia

j. polski

j. angielski

biologia lub chemia  (do wyboru)

1 hp i 1 hg

Klasa humanistyczno - prawna

j. polski

matematyka

historia

wos

j. polski

j. angielski

historia

 

Przyszłym licealistom proponujemy:

KLASĘ POLITECHNICZNĄ POD PATRONATEM NAUKOWYM POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

Rozszerzenia:

- matematyka,

- język angielski/język niemiecki (do wyboru),

- chemia/fizyka (do wyboru),

 politechnika zsmk

 

KLASĘ WOJSKOWĄ OPARTĄ NA WSPÓŁPRACY Z 13. ŚLĄSKĄ BRYGADĄ WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ W GLIWICACH

Rozszerzenia:

- język polski,

- język angielski/ język niemiecki (do wyboru),

- historia/geografia (do wyboru).

 wojsko zsmk

 

KLASĘ HUMANISTYCZNO-PRAWNĄ

uczniowie tych klas uczestniczą w rozprawach w Sądach Rejonowym i Okręgowym w Gliwicach, Młodzieżowej Akademii Filmowej, sesjach Rady Miejskiej, są bywalcami teatrów i innych instytucji kultury.

Rozszerzenia:

- język polski,

- język angielski/język niemiecki (do wyboru),

- historia.

 klasa prawna

 

KLASĘ KOSMETYCZNO-MEDYCZNĄ

w ramach której realizowana jest współpraca z Medyczną Szkołą Policealną Województwa Śląskiego im. Prof. Antoniego Cieszyńskiego w Zabrzu oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Gliwicach

Rozszerzenia:

- język polski,

- język angielski/język niemiecki (do wyboru),

- biologia/chemia (do wyboru).

kosmetyka zsmk