Drogi Ósmoklasisto,

zapraszamy do naszej szkoły, od 13 maja 2024 roku rozpoczyna się składanie wniosków o przyjęcie do klas pierwszych wraz z odpowiednią dokumentacją.  

Logowanie do strony rekrutacji:   https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/

W roku szkolnym 2024/2025 przyszłym licealistom proponujemy klasę medyczno- psychologiczną oraz klasę humanistyczno-językową.

 

 Klasa medyczno-psychologiczna  

Przedmioty rozszerzone

biologia, chemia

język angielski 

Języki nauczane

I język – język angielski

II język – język niemiecki

Przedmioty brane pod uwagę w procesie rekrutacji  

język polski, matematyka

biologia, chemia 

 Co to za profil?

To klasa dla tych, którzy chcą w przyszłości podjąć studia z zakresu nauk medycznych lub psychologicznych oraz rozwijać swoje zainteresowania biologiczne i chemiczne. W klasie tej realizujemy dodatkowy przedmiot: edukacja prozdrowotna, w ramach którego uczniowie nabywają wiedzę z zakresu dietetyki i kosmetologii. Klasa objęta jest patronatem Politechniki Śląskiej, dzięki czemu uczniowie uczestniczą w wykładach i zajęciach laboratoryjnych na tej uczelni. Uczniowie uczestniczą również w przygotowanych dla nich warsztatach w Policealnych Szkołach Medycznych w Gliwicach i  Zabrzu.   Kierunek jest przeznaczony również dla uczniów zainteresowanych tematyką psychologiczną, rozwijaniem umiejętności skutecznego porozumiewania się, radzenia sobie z emocjami i kierowania stresem. Przygotowuje młodzież do wykonywania zawodów opartych na pracy z ludźmi i świadczeniu pomocy psychologicznej, terapeutycznej, trenerskiej, socjalnej, pedagogicznej, wychowawczej.

♦  Oprócz przedmiotów szkolnych będziesz mógł:

brać udział w dodatkowych zajęciach z edukacji prozdrowotnej,

♦ uczestniczyć w zajęciach na Politechnice Śląskiej

♦ uczestniczyć w warsztatach w Policealnych Szkołach Medycznych

brać udział w konkursach wiedzy chemicznej czy Konkursach o Złoty Indeks

brać udział w Olimpiadach Biologicznych, Wiedzy Ekologicznej, Wiedzy o Żywności i Żywieniu – tu zaczynał swą przyszłą karierę niejeden młody lekarz, pielęgniarka, badacz, fizjoterapeuta.

♦ Gdzie będziesz mógł studiować:

♦ medycyna, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne

♦ stomatologia, farmacja

♦ ochrona środowiska

♦ fizjoterapia, kosmetologia, dietetyka

♦ biochemia, biotechnologia, analityka medyczna

♦ weterynaria, zootechnika, psychologia zwierząt

♦ leśnictwo, gospodarka wodna, ochrona środowiska

♦ psychologia.

 
Klasa humanistyczno-językowa 

Przedmioty rozszerzone

język polski, historia

język angielski

Języki nauczane

I język – język angielski

II język – język niemiecki

Przedmioty brane pod uwagę w procesie rekrutacji 

język polski, matematyka

historia, język angielski

♦ Co to za profil?

To klasa dla tych, którzy lubią poznawać dzieje i osiągnięcia ludzkości. To klasa dla tych, których interesuje człowiek i jego rola w świecie, dla tych, którzy posiadają predyspozycje do nauki języków, interesują się kulturą i zwyczajami innych narodów. W klasie tej realizujemy dodatkowy przedmiot: retoryka, w ramach którego uczniowie   będą  uczyć się  wystąpień publicznych oraz skutecznej komunikacji, co z pewnością przełoży się na umiejętności niezbędne podczas ustnego egzaminu maturalnego oraz pomocne w życiu prywatnym i zawodowym.  Kierunek przygotowuje również językowo do zaistnienia na zagranicznym rynku pracy. W klasie tej duży nacisk kładziemy na rozwijanie umiejętności twórczego i krytycznego myślenia,  na rozwijanie kompetencji komunikacji interpersonalnej i grupowej.

♦ Oprócz przedmiotów szkolnych będziesz mógł:

♦ brać udział w dodatkowych zajęciach z retoryki

♦ poznawać dzieje i dziedzictwo naszego kraju, uczestnicząc w wyjazdach krajoznawczych

♦ poznawać wartościowe filmy w ramach projektu MAFIA

♦ odkrywać i rozwijać swoje talenty aktorskie uczestnicząc w zajęciach szkolnego koło teatralnego

♦ rozwijać swoje talenty wokalno – muzyczne w ramach szkolnego zespołu „Pryncypałki”

♦ poznawać wartościowe spektakle w ramach wyjazdów popołudniowych do najlepszych teatrów w Krakowie, Warszawie, Katowicach

♦ Gdzie będziesz mógł studiować:

♦ filologia polska, dziennikarstwo

♦ filologie językowe, stosunki międzynarodowe

♦ historia, archeologia

♦ filozofia, teologia

♦ bibliotekoznawstwo

♦ psychologia, socjologia

♦ prawo, europeistyka

♦ pedagogika, logopedia

♦ kulturoznawstwo, etnologia i antropologia.