Drogi Ósmoklasisto,

zapraszamy do naszej szkoły, od 17 maja 2021 roku  rozpoczyna się termin składania wniosków  wraz z odpowiednią dokumentacją o przyjęcie do klas pierwszych.

 

Logowanie do strony rekrutacji:   https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/

W roku szkolnym 2021/2022 przyszłym licealistom proponujemy:

Klasa

Przedmioty punktowane

ze świadectwa ukończenia

szkoły podstawowej lub gimnazjum

Przedmioty realizowane

wg podstawy rozszerzonej

Klasa
informatyczno-matematyczna

z e–nauczaniem

j. polski, matematyka, informatyka, geografia

 matematyka, informatyka, j.angielski lub j. niemiecki

Klasa językowa
z językiem hiszpańskim i językiem angielskim

j. polski, matematyka, historia, j.angielski

j. angielski, j.hiszpański
 j.polski

Klasa medyczno - kosmetyczna
z elementami kosmetologii i dietetyki.

j. polski, matematyka, biologia, chemia

biologia, chemia
j.angielski lub j.niemiecki

Klasa humanistyczno-psychologiczna

j. polski, matematyka, historia, j. angielski

j.polski, biologia lub historia
j.angielski lub j.niemiecki

1. Klasa informatyczno-matematyczna z e-nauczaniem

Patronat Politechniki Śląskiej

Rozszerzenia: matematyka, informatyka, język angielski lub język niemiecki (do wyboru)

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, informatyka, geografia

 

Klasa, w której  nauka odbywać się będzie bez podręczników w formie papierowej. Każdy uczeń tej klasy dostanie, w ramach prowadzonych lekcji, laptopa, tablet oraz podręcznik w formie cyfrowej. Na większości zajęć wykorzystywane będą innowacyjne programy nauczania, położony będzie nacisk na rozwój kompetencji matematycznych. Istotnym elementem edukacji będzie praca w małym zespole klasowym co pozwoli na efektywne wykorzystanie mobilnej pracowni komputerowej i stosowanie e-nauczania. W ramach zajęć uczniowie będą wykorzystywać cyfrowe platformy edukacyjne, uczestniczyć w zajęciach otwartych na Politechnice Śląskiej.

2.Klasa językowa z językiem hiszpańskim i językiem angielskim

 

Rozszerzenia: język angielski, język hiszpański, język polski lub historia

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, historia, język angielski

 

To klasa dla tych, którzy posiadają predyspozycje do nauki języków obcych, interesują się kulturą i zwyczajami innych narodów, są ciekawi świata i ludzi. Każdy uczeń tej klasy będzie miał możliwość nauki języków z native speakerem. Znajomość języków otworzy   w przyszłości wiele drzwi. Ten kierunek przygotowuje językowo do zaistnienia na zagranicznym rynku pracy, umożliwia podjęcie studiów na kierunkach filologicznych, lingwistycznych oraz na dziennikarstwie, stosunkach międzynarodowych, turystyce, europeistyce.

 

3. Klasa medyczna z elementami kosmetologii i dietetyki

Rozszerzenia: biologia, chemia, język angielski lub język niemiecki (do wyboru)

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, biologia, chemia

To klasa dla tych, którzy chcą w przyszłości studiować na kierunkach medycznych i okołomedycznych, pielęgniarstwie, ratownictwie medycznym, stomatologii lub kierunkach związanych z ochroną środowiska. W ramach zajęć dodatkowych uczniowie nabędą wiedzę z zakresu dietetyki i kosmetologii, a dzięki patronatowi Politechniki Śląskiej będą uczestniczyć w zajęciach na Politechnice Śląskiej. Dla uczniów prowadzone są również zajęcia w Policealnych Szkołach Medycznych w Gliwicach i Zabrzu.

 

4. Klasa humanistyczno-psychologiczna

Rozszerzenia: język polski, historia lub biologia, język angielski lub język niemiecki (do wyboru)

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, historia, język angielski

To klasa dla tych, którzy interesują się tematyką społeczną, chcą nauczyć się twórczego i krytycznego myślenia, rozwijać umiejętności skutecznego porozumiewania się, radzenia sobie z emocjami i kierowania stresem. Przygotowuje uczniów do wykonywania zawodów opartych na pracy z ludźmi i świadczeniu pomocy takich jak: psychologiczna, terapeutyczna, trenerska, socjalna, pedagogiczna, wychowawcza. Nauka w klasie przygotowuje absolwentów do podjęcia studiów uniwersyteckich, na atrakcyjnych kierunkach np.: psychologia, pedagogika, nauki polityczne, stosunki międzynarodowe, prawo, socjologia, praca socjalna, biologia, ochrona środowiska.

W ramach zajęć przewidziano zajęcia z komunikacji interpersonalnej i grupowej,  zajęcia z laboratorium psychologicznego, atrakcyjne formy współpracy z różnymi instytucjami: uczestnictwo w rozprawach w Sądzie Rejonowym i Okręgowym w Gliwicach,  spotkania z posłami w biurach poselskich, a także wyjazdy do teatrów  w Krakowie, Warszawie, Katowicach.