grupa osób

 

W maju 2019 r. wybrano nowe Prezydium Samorządu w składzie:

przewodnicząca: Angelika Buchta
zastępca przewodniczącej: Kewin Kocur
sekretarz: Dominika Badura

 Plan pracy Samorządu Szkolnego w roku szk. 2019/2020

Opiekun Samorządu: Małgorzata Klyszcz, Magdalena Chrząstek

Samorząd w składzie:

Przewodnicząca: Buchta Angelika

Zastępca przewodniczącego: Kewin Kocur

Sekretarz/ skarbnik: Dominika Badura

zamierza prowadzić działalność statutową.

 

Zadania, które  Samorząd Szkolny zamierza zrealizować w roku szkolnym 2019/2020:

- zorganizowanie następujących akcji:

  • Zbiórka karmy na rzecz zwierząt ze schroniska,
  • Mikołajki w ZSMK,
  • Mikołajki w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach,
  • „19 dni przeciwko przemocy”,
  • Poczta Walentynkowa,
  • „Antyrama klasowa” – dot. klas pierwszych,
  • Dzień Wiosny – sprzątamy teren szkoły,

- prowadzenie szkolnego radiowęzła,

- udział w spotkaniach Forum Młodzieży Powiatu Gliwickiego,

- udział w uroczystościach szkolnych,

- regularne zebrania Samorządu

- dodatkowe akcje, będące inicjatywą Samorządu Szkolnego.

 

 

W Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej działa Samorząd Szkolny,
który współtworzą wszyscy uczniowie szkoły.

Do głównych zadań samorządu należy:

• współdziałanie z władzami szkolnymi, w celu zapewnienia uczniom należytych warunków do nauki,
• współorganizowanie imprez szkolnych, sportowych, turystycznych,
• przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów,
• organizowanie pomocy koleżeńskiej,
• rozstrzyganie sporów pomiędzy uczniami,
• zapobieganie konfliktom między uczniami i nauczycielami,
• dbanie o dobre imię i honor szkoły.

Głównym organem samorządu jest Prezydium Samorządu, w skład którego wchodzi:

• przewodniczący samorządu,
• zastępca przewodniczącego samorządu,
• skarbnik samorządu.