Drogi Ósmoklasisto,

zapraszamy do naszej szkoły, od 17 maja 2021 roku  rozpoczyna się termin składania wniosków  wraz z odpowiednią dokumentacją o przyjęcie do klas pierwszych

 

Logowanie do strony rekrutacji:  https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/

W roku szkolnym 2021/2022 przyszłym uczniom technikum proponujemy naukę w klasie:

 

 

Klasa

Przedmioty punktowane

ze świadectwa ukończenia

szkoły podstawowej lub gimnazjum

Przedmioty realizowane
wg podstawy rozszerzonej

1 t

TECHNIK LOGISTYK

        profil mundurowy

j. polski, matematyka, j. angielski, geografia

geografia

 

               1 t

TECHNIK LOGISTYK

         j.polski, matematyk, j. angielski, geografia

geografia

 

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • zarządzania logistycznego w służbach mundurowych
 • bezpieczeństwo w logistyce miejskiej
 • logistyka zarządzania kryzysowego
 • logistyka imprez masowych
 • logistyka szpitalna, krwiodawstwa, transplantologii
 • logistyka humanitarna 
 • logistyka bezobsługowa (wykorzystanie dronów). 
 • planowanie, organizowanie i dokumentowanie procesów transportowych
 • prowadzenie dokumentacji magazynowej
 • przechowywanie towarów;
 • wykonywanie prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowo – spedycyjnego.

Logistyk jest osobą, która zajmuje się zarządzaniem logistycznym, co oznacza przepływ materiałów i surowców z zakładów produkcyjnych do magazynów, a z magazynów do kolejnych zakładów. To osoba zajmująca się sprawnym przepływem materiałów i surowców między poszczególnymi firmami. Potrafi ona szczegółowo zaplanować każde posunięcie firmy tak, by w jej magazynach nie zalegał towar, a był on jak najszybciej upłynniany i zamieniany na wartości wymierne czyli pieniądze.

W klasie tej równolegle będą realizowane takie cele jak:  podniesienie kompetencji społecznych i obywatelskich oraz realizowanie edukacji wojskowej, by przygotować uczniów do studiów na wojskowych uczelniach wyższych.