3

Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku prowadzi rokrocznie projekt "W poszukiwaniu świadka historii - rok 1945 we wspomnieniach Górnoślązaków". W tym roku odbyła się IV edycja, której tematyka odwoływała się do 75. rocznicy zakończenia II wojny światowej oraz 75. rocznicy Tragedii Górnośląskiej. Laureatem projektu na poziomie szkół średnich został uczeń naszej szkoły Daniel Segeth z kl. 2gc. Jego pracą konkursową był film opowiadający losy wojenne Pani Teresy Gajowskiej pt. "Oczami bajtla" Gratulujemy!!!