Informujemy, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r.
zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zajęcia zdalne
zostają wydłużone do 03 stycznia 2021 r.