grupa osób z balonami

Na zdjęciu widać tylko niektórych wolontariuszy, ale pamiętamy o wszystkich i wszystkim dziękujemy!

W naszej szkole wolontariat jest codziennością od lat. Oto czym zajmują  się na bieżąco nasi wspaniali wolontariusze i czego dokonali w ostatnim czasie:

 • W każdy wtorek i piątek pracują z dziećmi w świetlicy socjoterapeutycznej przy Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 • Regularnie działają w ramach „Coolturalnego wolontariatu” organizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Pyskowicach - pomagają w organizacji imprez miejskich oraz kulturalnych i społecznych w MOKiSie
 • Przeprowadzili zbiórki żywności z Polskim Czerwonym Krzyżem we wrześniu i w grudniu
 • Pomagali w organizacji pyskowickiego "Biegu Jesieni" oraz Dożynek Miejskich - tutaj rejestrowali potencjalnych dawców komórek macierzystych na stoisku DKMS-u
 • Zabezpieczali V Półmaraton Gliwicki
 • Zajęli się zbiórką darów dla schroniska w Miedarach pod hasłem "Świąteczna paka dla zwierzaka"
 • Przeprowadzili strzelanie z broni ASG podczas turnieju piłki nożnej organizowanego przez Futsal Akademię Pyskowice
 • Pomogli przy wigilii dla osób samotnych zorganizowanej przez przez pyskowickie parafie w Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu
 • Przygotowali upominki świąteczne dla mieszkańców Domu Seniora w Zbrosławicach
 • Przygotowali mydełka na licytację podczas akcji charytatywnej organizowanej przez Szkołę Podstawową nr 5
 • Wzięli udział w akcji „Nakręcony na pomaganie” organizowanej przez Stowarzyszenie Ludzie Miasta
 • Zabezpieczali VIII Gliwicki Bieg Orkiestrowy dla WOŚP

wosp maly

Poniżej więcej informacji o Szkolnym Kole Wolontariatu

 

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU
W ZESPOLE SZKÓŁ IM. M.KONOPNICKIEJ W PYSKOWICACH

W naszej szkole działa Szkolne Koło Wolontariatu, którego celem jest:

 • Zwiększenie wrażliwości młodzieży na potrzeby innych;

 • Tworzenie więzi między uczniami/nauczycielami a środowiskiem lokalnym;

 • Kształtowanie postaw prospołecznych i obywatelskich;

 • Rozwijanie empatii i rozumienia;

 • Kreowanie roli szkoły, jako centrum lokalnej aktywności;

 • Poszerzanie wiedzy uczniów w dowolnie wybranej dziedzinie;

 • Inspirowanie młodzieży do aktywnego spędzania czasu wolnego;

 • Kreowanie twórczej atmosfery w szkole, sprzyjającej samorealizacji i poszerzaniu własnych zainteresowań;

 • Nabycie doświadczeń i umiejętności społecznych;

 • Kształtowanie umiejętności działania zespołowego;

 • Współdziałanie uczniów i wzajemne wspieranie się;

 • Kultywowanie i wzbogacanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu wychowawczo - profilaktycznego placówki;

 • Organizowanie w szkole pomocy uczniom napotykającym trudności w nauce, w życiu rówieśniczym i rodzinnym

Młodzież Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej, zorganizowana w Szkolnym Kole Wolontariatu wielokrotnie uzyskała nominację Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży do realizacji autorskich projektów w ramach programu „Make a Connection-Przyłącz się” realizowanego przez International Youth Foundation (IYF) i firmę Nokia pod patronatem Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w Warszawie.

Członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu „Jesteśmy dla innych” realizowali z powodzeniem założenia programu, pozyskując również środki finansowe na jego realizację. Pierwszy projekt „Dzieci mostem do nieba” realizowany był w 2001r. Następne inicjatywy również zyskały uznanie komisji kwalifikującej projekty do realizacji, w tym m.in. „Dzieciństwo bez goryczy, pełne słodyczy”, „Bliżej naszego miasta, bliżej siebie”, „Nasze okno na świat”, „Magia kalendarza”, „Inspiracje w sześciu ścianach”.

Mimo, iż zakończyła się możliwość aplikowania do programu działalność wolontariatu
w szkole nadal jest kontynuowana. Praca wolontariuszu służy rozwojowi młodzieży, w tym ich odpowiedzialności, kreatywności, aby aktywnie kształtowali własne życie i środowisko lokalne. Uczniowie skierowali swoją działalność na pomaganie innym, najbardziej potrzebującym pomocy. Jako wolontariusze biorą udział w zajęciach świetlicy socjoterapeutycznej „Motylek” działającej przy parafii rzymskokatolickiej pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Pyskowicach. Redukują trudności dzieci związane z uczeniem się, organizują im czas wolny, prowadzą zajęcia artystyczne, wspomagają wychowawców świetlicy w działaniach profilaktycznych, a także współorganizują atrakcyjne wycieczki.

Wolontariusze ponadto uczestniczą w różnorodnych akcjach charytatywnych organizowanych na rzecz dzieci w środowisku lokalnym: w przedszkolach, szkole specjalnej, ośrodku pomocy społecznej oraz podczas festynów i innych imprez okolicznościowych. Od niedawna angażują się również w wolontariat w schroniskach dla zwierząt lub w pomoc w organizacji lokalnych imprez sportowych.

Jeśli wartości związane z bezinteresownym pomaganiem potrzebującym są Ci bliskie, przyłącz się do naszej grupy wolontariuszy a gwarantujemy, że czas wolny, który poświęcisz, by nieść pomoc innym, przyniesie radość nie tylko dzieciom, lecz przede wszystkim Tobie.