Zdjęcie gabinetu pielęgniarki
Zdjęcie gabinetu pielęgniarki

Na terenie Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej jest w pełni wyposażony w nowy sprzęt gabinet pielęgniarki szkolnej. Czynny dwa razy w tygodniu w poniedziałki i czwartki. Uczniowie objęci są profilaktyką medyczną i udzielaniem pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Funkcję pielęgniarki szkolnej pełni Pani Małgorzata Tomczak.