12 lutego 2020 r. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron“ w Krakowie oraz Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach zawarły   umowę o współpracy.

Obydwie strony zobowiązują się do wymiany inicjatyw służących rozwojowi środowiska szkolnego oraz środowiska akademickiego, ze szczególnym uwzględnieniem popularyzacji i promocji szeroko rozumianej problematyki bezpieczeństwa. Głównym celem współpracy jest podnoszenie poziomu nauczania uczniów oraz kształcenia studentów, w tym umożliwienie pracownikom i uczniom szkoły uczestnictwa w konferencjach i sesjach naukowych, otwartych wykładach i innych formach aktywności naukowej i dydaktycznej prowadzonej przez partnerską uczelnię.