11 stycznia 2019 r. 13. Śląska Brygada Obrony Terytorialnej oraz Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach podpisali LIST INTENCYJNY jako wstęp do porozumienia określającego długofalową współpracę.

 W ramach współpracy uczniowie będą regularnie odbywać szkolenia na terenie obiektów wojskowych. Szkoła i 13. ŚBOT planują organizowanie wspólnych przedsięwzięć patriotycznych i wzajemne uczestnictwo w ważnych wydarzeniach.  Odbędą się również spotkania młodzieży, rodziców i zainteresowanych przedstawicieli społeczności lokalnej  z delegatami Brygady, podczas których zostaną przedstawione założenia funkcjonowania Wojsk Obrony Terytorialnej. Obydwie strony będą prowadzić działania zmierzające do kształtowania świadomości historycznej, patriotycznej i proobronnej wśród młodzieży i w środowisku lokalnym.