WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA W POZNANIU

20 stycznia 2016 r. pomiędzy Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa w Poznaniu a Zespołem Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach zostało zawarte „Porozumienie o współpracy”. W ramach porozumienia nasza szkoła współpracuje z Wydziałem Studiów Społecznych Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, mającym swoją siedzibę w Gliwicach.

Celem Porozumienia jest współpraca wychowawcza, dydaktyczna, badawczo – wdrożeniowa, a także szeroko rozumiana współpraca środowisk akademickich i szkolnych. .

W ramach Porozumienia Uczelnia zobowiązała się do:

  • Umożliwienia pracownikom szkoły i uczniom uczestnictwa w konferencjach i sesjach naukowych, zajęciach terenowych, otwartych wykładach i w innych formach aktywności naukowej i dydaktycznej

  • Umożliwienie absolwentom szkoły podejmowania studiów wyższych na preferencyjnych warunkach

  • Organizacji wykładów/ lektoratów/ zajęć w zakresie wolności i praw człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwa obywateli

  • Udostępniania zbiorów bibliotecznych uczelni

 

W ramach podpisanego porozumienia uczniowie klas o profilu humanistyczno –prawnym i klas mundurowych mają możliwość zdobywania dodatkowej wiedzy w ramach zajęć pozaszkolnych.