W ramach współpracy uczniowie klas o profilu humanistyczno –prawnym zwiedzają budynki Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego, poznają strukturę urzędów oraz biorą udział w rozprawach sądowych, np. przed Sądem Okręgowym w Gliwicach w IV Wydziale Karnym. Celem współpracy jest zwiększenie świadomości prawnej nastolatków oraz realizacja materiału programowego w klasie o profilu humanistyczno-prawnym.