Logo 6 batalion powietrznodesantowy

11 czerwca 2013 r. pomiędzy Jednostką Wojskową 4115 w Gliwicach a Zespołem Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach zostało zawarte „Porozumienie o współpracy”.

Celem Porozumienia jest współdziałanie na rzecz obronności państwa i wychowania patriotycznego młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem umacniania etosu oraz kultywowania chlubnych tradycji Wojska Polskiego. .

W ramach Porozumienia Jednostka zobowiązała się do:

  • pomocy z realizacji programu klas mundurowych

  • zapewnienia wsparcia merytorycznego i logistycznego dla przedsięwzięć szkoły,
    a w szczególności do prowadzenia zajęć dydaktycznych na terenie obiektów wojskowych

  • udzielania wsparcia w organizacji corocznych zawodów młodzieży w specjalnościach przydatnych w wojsku

  • zapraszania uczniów szkoły do udziału w ważnych uroczystościach patriotyczno – wojskowych oraz szkoleniowo – wychowawczych.

 

W ramach podpisanego porozumienia uczniowie klas mundurowych mają możliwość zdobywania dodatkowej wiedzy i dodatkowych umiejętności w ramach realizowanej innowacji pedagogicznej.