Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach organizuje grę uliczną PYSKOWICKI KALEJDOSKOP, która umożliwi poszerzenie wiedzy o Pyskowicach oraz rozwijanie umiejętności interpersonalnych podczas znakomitej zabawy. Gra pozwoli poznać miasto Pyskowice od podszewki, zwrócić uwagę na jego walory i subtelności. Zachęci również do wejścia w relacje z mieszkańcami, a także wyzwoli ducha rywalizacji w przyjaznym wydaniu. Rozwiązywane zadania pobudzą w graczach kreatywność, będą uczyć przełamywania stereotypowego myślenia i wywołają rumieńce na policzkach uczestników.

Załączniki do pobrania:

pdfPYSKOWICKI_KALEJDOSKOP_regulamin.pdf646.79 KB

docxPYSKOWICKI_KALEJDOSKOP_-_załączniki.docx25.69 KB

II OGÓLNOPOLSKI  TURNIEJ MUSZTRY DLA KLAS MUNDUROWYCH  POD PATRONATEM HONOROWYM

POSŁA NA SEJM RP PAWŁA KOBYLIŃSKIEGO,

STAROSTY POWIATU GLIWICKIEGO WALDEMARA DOMBKA

ORAZ

 BURMISTRZA MIASTA PYSKOWICE ADAMA WÓJCIKA

Zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w II edycji Ogólnopolskiego  Turnieju Musztry
dla Klas Mundurowych, która odbędzie się 27 marca 2019 roku w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach. Patronat honorowy nad Turniejem sprawują: Poseł na Sejm RP Paweł Kobyliński, Starosta Gliwicki Waldemar Dombek oraz Burmistrz Miasta Pyskowice Adam Wójcik.

Wśród partnerów Turnieju są:  Powiat Gliwicki, Samorząd Miasta Pyskowice, 13. Śląska Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej  oraz Komenda Miejska Policji w Gliwicach.

Celem przedsięwzięcia jest promocja służb mundurowych, popularyzacja musztry w środowisku klas mundurowych jako elementu pracy wychowawczej, kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, wzmocnienie motywacji oraz integracja klas mundurowych.

W ramach Turnieju rozegrane zostaną następujące konkurencje:

 • I konkurencja obowiązkowa - musztra indywidualna i zespołowa,
 • II konkurencja nieobowiązkowa – musztra paradna.

Podczas I KONKURENCJI wyłonieni zostaną zwycięzcy w następujących kategoriach:

 • najlepsza drużyna,
 • najlepszy dowódca drużyny,
 • najlepszy kadet,
 • najlepsza kadetka.

Zgłoszenia (do pobrania poniżej) należy przesłać mailem (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub faxem (Fax: 32 233 25 96) do 19 marca 2019 roku.

Rejestracja uczestników w dniu Turnieju w godzinach 9.30-10.00.

Rozpoczęcie Turnieju o godzinie 10.00.

Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody, a dla wszystkich uczestników ciepły posiłek.

W Turnieju może wziąć udział maksymalnie 15 drużyn (decyduje kolejność zgłoszeń).

Informacje dotyczące Turnieju będą publikowane na stronie internetowej Szkoły oraz na profilu Szkoły na portalu Facebook.

pdfREGULAMIN1.09 MB

docxKarta zgłoszenia ze zgodą30.18 KB

 

 Zapraszamy uczniów uczniów 7. i 8. klasy szkoły podstawowej oraz 3. klasy gimnazjum  do udziału w konkursie "Śląska droga do niepodległości".

Poniżej do pobrania regulamin konkursu oraz załączniki:

pdfREGULAMIN_KONKURSU_WIEDZY_O_ŚLĄSKU.pdf1.06 MB

docxZAŁACZNIK_NR_1_.docx25.17 KB

docxZAŁACZNIK_NR_2.docx29.66 KB

Zapraszamy uczniów klas 8. szkół podstawowych i 3. gimnazjów do udziału w międzypowiatowym konkursie logistycznym „Mistrzowie planowania”. Konkurs jest przykładem synergii pomiędzy szkołą, samorządem i biznesem, której celem jest szeroko rozumiany rozwój regionu.

Informacje oraz załączniki do pobrania poniżej.

pdfREGULAMIN508.93 KB

docxFormularz zgłoszeniowy.docx13.85 KB

docxZgoda na przetwarzanie danych.docx15.63 KB

 

 

 

grupa osób

 

W maju 2019 r. wybrano nowe Prezydium Samorządu w składzie:

przewodnicząca: Angelika Buchta
zastępca przewodniczącej: Kewin Kocur
sekretarz: Dominika Badura

 Plan pracy Samorządu Szkolnego w roku szk. 2019/2020

Zadania, które  Samorząd Szkolny zamierza zrealizować w roku szkolnym 2019/2020:

- zorganizowanie następujących akcji:

 • Zbiórka karmy na rzecz zwierząt ze schroniska,
 • Akcja ”Światełko dla Lwowa” – zbiórka środków na kupno zniczy,
 • Warsztaty „Antymina – nie daj się wysterować na minę”
 • Akcja charytatywna „Daj misiaka dla dzieciaka” – zbiórka nowych zabawek dla dzieci chorych onkologicznie,
 • Mikołajki w ZSMK,
 • Mikołajki w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach,
 • „19 dni przeciwko przemocy”,
 • Poczta Walentynkowa,
 • „Antyrama klasowa” – dot. klas pierwszych,
 • Dzień Wiosny – sprzątamy teren szkoły,

- prowadzenie szkolnego radiowęzła,

- udział w spotkaniach Forum Młodzieży Szkół Powiatu Gliwickiego,

- udział w uroczystościach szkolnych,

- regularne zebrania Samorządu

- dodatkowe akcje, będące inicjatywą Samorządu Szkolnego.

 

W Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej działa Samorząd Szkolny,
który współtworzą wszyscy uczniowie szkoły.

Do głównych zadań samorządu należy:

• współdziałanie z władzami szkolnymi, w celu zapewnienia uczniom należytych warunków do nauki,
• współorganizowanie imprez szkolnych, sportowych, turystycznych,
• przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów,
• organizowanie pomocy koleżeńskiej,
• rozstrzyganie sporów pomiędzy uczniami,
• zapobieganie konfliktom między uczniami i nauczycielami,
• dbanie o dobre imię i honor szkoły.

Głównym organem samorządu jest Prezydium Samorządu, w skład którego wchodzi:

• przewodniczący samorządu,
• zastępca przewodniczącego samorządu,
• skarbnik samorządu.

 

patronka

Maria Konopnicka

Urodziła się 23 maja 1842 roku w Suwałkach, jako córka Józefa Wasiłowskiego, prawnika, patrona trybunału cywilnego i Scholastyki z Turskich. We wrześniu 1849 roku rodzina sprowadziła się do Kalisza, gdzie przyszła poetka spędziła dzieciństwo i młodość. W latach 1855 - 1856 uczyła się na pensji sakramentek w Warszawie. 
We wrześniu 1862 roku wyszła za mąż za ziemianina, Jarosława Konopnickiego. Zaraz po ślubie wyjechała z Kalisza na stałe, zamieszkując w Bronowie, a potem w Gusinie na terenie ówczesnej guberni kaliskiej. Wychowywała 6 dzieci, utrzymując się z dochodów niewielkiego dzierżawionego folwarku. 

W roku 1903 Maria Konopnicka otrzymała w darze narodowym dworek w Żarnowcu pod Krosnem. 

8 października 1910 roku zmarła we Lwowie i tam została pochowana na cmentarzu Łyczakowskim. 
W dniu 13 grudnia tego samego roku w teatrze kaliskim odbył się wieczór literacki poświęcony poetce związanej przez szereg lat z Kaliszem. Odczyt o jej twórczości wygłosiła, znana w latach późniejszych jako pisarka Ziemi Kaliskiej Maria Dąbrowska. 

Zadebiutowała w 1870 roku na łamach "Kaliszanina" wierszem "W zimowy poranek". Miastu, uznanemu za rodzinne poświeciła trzy utwory poetyckie: dwa zatytułowane "Kaliszowi" (1888 i 1907) i "Memu miastu" (1897). 

Najbardziej znanym utworem jest...

 

Rota

Wiersz Marii Konopnickiej w pierwotnym zamierzeniu autorki był protestacyjną odpowiedzią na ustawę rządu pruskiego o przymusowym wywłaszczeniu Polaków z ziemi i stanowił punkt kulminacyjny poety- ckiej i publicystycznej kampanii Konopnickiej przeciwko germanizacyjnej polityce niemieckiej. Pierwodruk ukazał się w krakowskim piśmie "Przodownicy" w 1908 r., pierwsze osobne wydanie w Oświęcimiu w 1918 r. Przeznaczony początkowo dla Wielkopolski, został wkrótce potem opublikowany w "Gwiazdce Cieszyńskiej" i "Gazecie Polskiej" w Chicago.

Uroczyste obchody Roku Grunwaldzkiego w 500-lecie bitwy ugruntowały popularność pieśni (muzyka: F. Nowowiejski). Wykonana po raz pierwszy 15 VII 1910 przez chóry z całej Polski w dniu odsłonięcia Pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie. Okres największej żywotności "Rota" przeżywała przed odzyskaniem niepodległości w 1918 r. oraz w czasie stanu wojennego. Miarą jej popularności były liczne jej przeróbki, trawestacje i naśladownictwa.