W roku szkolnym 2020/2021zostały utworzone następujące klasy:

Liceum Ogólnokształcące:

  • Klasa wojskowa z elementami cyberbezpieczeństwa (z nowoczesnymi technologiami informatycznymi) oparta na współpracy z 13. Śląską Brygadą Wojsk Obrony Terytorialnej w Gliwicach

Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język angielski/język niemiecki (do wyboru)

  • Klasa  medyczna z elementami kosmetologii i dietetyki w ramach której realizowana jest współpraca z Medyczną Szkołą Policealną Województwa Śląskiego im. prof. Antoniego Cieszyńskiego w Zabrzu oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Gliwicach

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia,  język angielski/język niemiecki (do wyboru)

  • Klasa humanistyczna z elementami prawa uczniowie tych klas uczestniczą w rozprawach w Sądach Rejonowym i Okręgowym w Gliwicach, Młodzieżowej Akademii Filmowej, sesjach Rady Miejskiej, są bywalcami teatrów i innych instytucji kultury

Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język angielski/język niemiecki (do wyboru)

Technikum:

  • KLASA-TECHNIK LOGISTYK klasa patronacka

Przedmioty rozszerzone: geografia

Branżowa Szkoła I Stopnia:

  • KLASY WIELOZAWODOWE
  • KLASA INEGRACYJNA WIELOZAWODOWA