Podczas wczorajszej uroczystości wyróżniający się uczniowie klas mundurowych otrzymali wyższe stopnie awansu. Jak przypomniała Pani Dyrektor – nie są one nadawane automatycznie, lecz trzeba spełnić  wymagania  określone w szkolnym Statucie. Nie jest to łatwe, więc tym bardziej gorąco gratulujemy wszystkim awansowanym! Najwyższy stopień – starszego sierżanta – otrzymał Kevin Truss  z kl. IIIa LO. Brawo! Uroczystość uświetnili przedstawiciele 13. Śląskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej – bardzo dziękujemy! Dziękujemy i gratulujemy również Rodzicom wyróżnionych kadetów. Wszyscy jesteśmy z nich dumni!

awanse strona

W piątek 11 stycznia miało miejsce kolejne ważne wydarzenie – podpisanie listu intencyjnego o współpracy pomiędzy 13. Śląską Brygadą Obrony Terytorialnej a naszą szkołą. Z pewnością jest to początek długofalowej współpracy, która dla obu stron będzie satysfakcjonująca. Sygnatariuszami dokumentu byli p. dyr. Edyta Mierzwa i dowódca 13. ŚBOT p. płk Tomasz Białas.W uroczystości uczestniczył Wicestarosta Powiatu Gliwickiego p. Adam Wojtowicz oraz przedstawiciele 13. ŚBOT: Szef Sekcji Współpracy Cywilno – Wojskowej, mjr Daniel Baron, Podoficer Sztabowy Sekcji Cywilno – Wojskowej, st. sierżant Rafał Rzenno i specjalistka ds. mediów, p. Monika Krasińska – Ligejka. Naszą szkołę reprezentowała kadra wojskowa: płk Józef Maj i st. sierżant Sławomir Tokarz oraz oczywiście wychowawcy klas mundurowych: pp. Lidia Kopel Sylwia Lenek i Dariusz Bryła. Gorąco dziękujemy wszystkim Gościom, którzy uświetnili tę jakże ważną dla Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej chwilę!

grupa osób

Dnia 20.12.2018 r. odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Z naszej szkoły dyplom odebrała Aleksandra Sowa. Olu serdecznie gratulujemy.