W rozegranym wczoraj międzypowiatowym konkursie logistycznym 12 dzielnych ekip zmierzyło się z zadaniami, które do łatwych nie należały. Pomysł zorganizowania konkursu i promowania wśród młodzieży wiedzy na temat logistyki zrodził się ze współpracy „Konopnickiej” z DB Schenker.  Konkurs zorganizowały i przeprowadziły Agnieszka Rupacz i Bożena Sowa, nauczycielki matematyki i geografii, a przy realizacji zadań pomagali uczniowie klas pierwszych i trzecich. Uczestnicy zmierzyli się w ośmiu konkurencjach, które sprawdzały umiejętność analizy danych, logicznego myślenia, szacowania, czytania planów i rozwiązywanie problemów w twórczy sposób. Była też nauka przez zabawę i zacięta walka.

28 lutego w Medycznej Szkole Policealnej Województwa Śląskiego w Zabrzu, z którą aktywnie współpracujemy, odbyło się Forum Doradztwa Zawodowego adresowane przede wszystkim do młodzieży z klas maturalnych. Nie mogło nas tam zabraknąć! Uczniowie kl. IIIb  wzięli udział w warsztatach  rozwijających zainteresowania w zakresie kompetencji miękkich i komunikacji interpersonalnej. Był również miły przerywnik w postaci słodkiego poczęstunku. Forum przybliżyło uczestnikom lokalny rynek pracy, głównie zawodów medycznych i paramedycznych, a każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie. Dziękujemy partnerskiej placówce za zaproszenie  - warto było!

 

 Koncert Akademickiego Zespołu Muzycznego Politechniki Śląskiej pod Dyrekcją prof. Krystyny Krzyżanowskiej-Łobody był wielką ucztą duchową. Artyści dowiedli, że wspaniałe kompozycje oraz kunszt i wirtuozowskie wykonanie przemówią do każdego. Publiczność była pod wielkim wrażeniem występu, nikt nie wyszedł z niego obojętny. Dziękujemy wszystkim obecnym I już zapraszamy na następne, wiosenne spotkanie ze sztuką w Konopnickiej.koncert