Zawieszenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

w związku z decyzją podjętą przez Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze w naszej szkole zostają zawieszone od 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. 

Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach. pdfInformacja_MEN.pdf349.84 KB

4 marca 2020 r. w auli Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej miała miejsce uroczystość awansu na wyższe stopnie służbowe kadetów klas mundurowych. Aby uzyskać wyższy stopień, kadeci muszą spełnić szereg kryteriów, w tym: osiągnąć odpowiednio wysoką średnią ocen na koniec semestru, wyróżniać się sprawnością fizyczną, wysoką frekwencją i co najmniej bardzo dobrą oceną z zachowania  oraz uzyskać odpowiednią ocenę z przedmiotu „taktyka i technika interwencji służb mundurowych”. Kryteria te spełniło 13 kadetów, którym nadano stopnie kaprala, starszego kaprala, plutonowego oraz sierżanta. Wszystkim wyróżnionym gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

DSC 0047 Niestandardowy