Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uczniowie branżowych szkół I stopnia od 30 listopada 2020 r. wznawiają zajęcia praktyczne u pracodawców. 
Zajęcia te będą realizowane pod warunkiem, że u pracodawcy nie występują zdarzenia związane z COVID-19 mogące zagrozić zdrowiu uczniów. 

Dokąd nas prowadzi twórczość polskich Noblistów? - zastanawiali się uczestnicy Ogólnopolskiego
Konkursu Literackiego, a wśród nich uczennica naszej szkoły – Oliwia Stępień z klasy IIIb. Konkurencja
była duża, więc z niekłamaną satysfakcją informujemy, że napisany przez nią esej interpretacyjny
Refleksja metapoetycka w liryce Wisławy Szymborskiej i Czesława Miłosza został bardzo wysoko
oceniony przez jury i zajął III miejsce w kategorii szkół ponadpodstawowych.
Wielkie brawa dla Oliwii!

Z oczywistych względów 102. rocznica odzyskania niepodległości wygląda w tym roku inaczej. Mimo to pamiętamy o naszym najważniejszym święcie narodowym. Uczniowie zaangażowali się w akcję MEN pod hasłem "Szkoła pamięta", a efekty ich pracy można zobaczyć w zakładce Projekty/ Szkoła pamięta. Prace uczniów dotyczą upamiętnienia ważnych rocznic i postaci z całej historii Polski (nie tylko 1918 r.) oraz historii małej ojczyzny, zgodnie z celem akcji. Zapraszamy również do wzięcia udziału w internetowych obchodach, np. w Wirtulanym Festiwalu "Niepodległa".