Przystępujemy do programu "Lekcje z ZUS", dzięki czemu uczniowie zdobędą  praktyczną i niezbędną w dorosłym życiu wiedzę na temat ubezpieczeń. Dowiedzą się między innymi, jak ważne jest ubezpieczenie się podczas aktywności zawodowej, poznają prawa i obowiązki ubezpieczonych oraz osób prowadzących działalność gospodarczą. Wszystko to podczas czterech lekcji przeprowadzonych w niezwykle atrakcyjnej formie. Dodatkowo organizowana jest olimpiada "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych" - przed jej uczestnikami szansa na wiele nagród! Koordynatorem projektu w szkole jest p. Dariusz Bryła.

zus