Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uczniowie branżowych szkół I stopnia od 30 listopada 2020 r. wznawiają zajęcia praktyczne u pracodawców. 
Zajęcia te będą realizowane pod warunkiem, że u pracodawcy nie występują zdarzenia związane z COVID-19 mogące zagrozić zdrowiu uczniów.