Dokąd nas prowadzi twórczość polskich Noblistów? - zastanawiali się uczestnicy Ogólnopolskiego
Konkursu Literackiego, a wśród nich uczennica naszej szkoły – Oliwia Stępień z klasy IIIb. Konkurencja
była duża, więc z niekłamaną satysfakcją informujemy, że napisany przez nią esej interpretacyjny
Refleksja metapoetycka w liryce Wisławy Szymborskiej i Czesława Miłosza został bardzo wysoko
oceniony przez jury i zajął III miejsce w kategorii szkół ponadpodstawowych.
Wielkie brawa dla Oliwii!