12 lutego 2020 r. nasza szkoła zyskała kolejną znakomitą uczelnię partnerską. Pani Dyrektor Edyta Mierzwa podpisała umowę z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie. Uczelnię reprezentował Prorektor dr Zbigniew Kuźniar. Celem umowy jest szeroko rozumiana współpraca, która przyczyni się do podniesienia poziomu kształcenia oraz popularyzacji wiedzy na temat bezpieczeństwa. Współdziałanie będzie z pewnością korzystne dla obydwu stron, dlatego to ważny dzień dla "Konopnickiej"!

dwie osoby