30 stycznia 2020 r. w świetlicy Oddziału Rejonowego PCK w Gliwicach, młodzież z 7 szkół podstawowych oraz 10 szkół ponadpodstawowych z terenu miasta Gliwice oraz powiatu gliwickiego, przystąpiła do etapu rejonowego XXVIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK, którą zorganizowała Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Gliwicach Janina Stachurska.
Obowiązywały dwie kategorie wiekowe:
Kategoria I ( ósmych klas szkoły podstawowej )
Kategoria II (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych)
Uczestnicy zmagali się z testem zawierającym 30 pytań na temat zdrowego stylu życia. Celem olimpiady jest wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do ochrony i doskonalenia zdrowia.
W kategorii szkół ponadpodstawowych uczestniczyły dwie uczennice naszej szkoły: Agnieszka Kulesza i Weronika Krawczyk - obydwie z klasy I pb LO. Agnieszka KULESZA zajęła IV miejsce, gratulujemy!