„Ojczyzna to ziemia i groby. Narody, tracąc pamięć, tracą życie.”
Samorząd Szkolny oraz cała społeczność uczniowska Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej włączyła się w akcję Fundacji „Pomaganie Łączy Ludzi”.
Celem akcji „Światełko dla Lwowa” była zbiórka środków na kupno zniczy, które zapłoną 1 i 11 listopada na mogiłach Obrońców Lwowa i na innych polskich cmentarzach, gdzie pochowani są wybitni poeci, pisarze, artyści, żołnierze i zwykli Polacy.
W trakcie zbiórki została zebrana kwota 150 zł, która została przelana na konto fundacji.
Serdecznie dziękujemy za każdą złotówkę.

lwow