Znów mamy powody do radości. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach wyłonił zwycięzców V edycji „Zielonych Pracowni”.  Wśród nagrodzonych pomysłów znalazł się nasz projekt zatytułowany „Zielona Planeta – utworzenie pracowni nauk przyrodniczych
w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach”. Jury konkursowe wyłoniło zwycięzców biorąc pod uwagę: pomysł na zagospodarowanie pracowni, wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetykę, kreatywność, innowacyjność rozwiązań, różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu. W nowo utworzonej pracowni będzie realizowany holistyczny program nauczania obejmujący różne dziedziny nauk przyrodniczych, a także uwzględniający działania młodzieży na rzecz środowiska lokalnego wykraczające poza standardowe zajęcia lekcyjne.

Na realizację naszego pomysłu otrzymaliśmy 30 tys. zł w formie dotacji z WFOŚiGW. Po dołożeniu przez Powiat Gliwicki środków wymaganych jako wkład własny łącznie utworzenie nowej pracowni będzie kosztowało 40 tys. zł. Zapraszamy do nowej pracowni już we wrześniu 2019 r., a teraz prezentujemy wizualizację nowej pracowni.

1 Niestandardowy