Dyrektor Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej zaprasza Uczniów klas 3 LO, Rodziców i osoby zainteresowane na uroczystość zakończenia roku szkolnego w dniu 26 kwietnia o godz. 9.00.