W piątek 11 stycznia miało miejsce kolejne ważne wydarzenie – podpisanie listu intencyjnego o współpracy pomiędzy 13. Śląską Brygadą Obrony Terytorialnej a naszą szkołą. Z pewnością jest to początek długofalowej współpracy, która dla obu stron będzie satysfakcjonująca. Sygnatariuszami dokumentu byli p. dyr. Edyta Mierzwa i dowódca 13. ŚBOT p. płk Tomasz Białas.W uroczystości uczestniczył Wicestarosta Powiatu Gliwickiego p. Adam Wojtowicz oraz przedstawiciele 13. ŚBOT: Szef Sekcji Współpracy Cywilno – Wojskowej, mjr Daniel Baron, Podoficer Sztabowy Sekcji Cywilno – Wojskowej, st. sierżant Rafał Rzenno i specjalistka ds. mediów, p. Monika Krasińska – Ligejka. Naszą szkołę reprezentowała kadra wojskowa: płk Józef Maj i st. sierżant Sławomir Tokarz oraz oczywiście wychowawcy klas mundurowych: pp. Lidia Kopel Sylwia Lenek i Dariusz Bryła. Gorąco dziękujemy wszystkim Gościom, którzy uświetnili tę jakże ważną dla Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej chwilę!

grupa osób